Yr Urdd yn cyhoeddi cynllun prentisiaeth

  • Cyhoeddwyd
prentisiaeth urdd
Disgrifiad o’r llun,
Ma pump o'r criw prentisiaeth yn gweithio yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi cynllun prentisiaeth i roi cyfle i bobl ifanc gael profiad ym maes arwain chwaraeon.

A hithau'n ddechrau Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, mae Cyfarwyddwr Chwaraeon yr Urdd, Gary Lewis yn dweud mai nod y cynllun ydi "rhoi cyfle i bobl ifanc gael profiad gwerthfawr yn y gweithle a meithrin arweinwyr chwaraeon i'r dyfodol".

Mae 10 o bobl ifanc rhwng 17 - 24 oed yn cymryd rhan yn y cynllun, sy'n para blwyddyn.

Mae pump ohonynt wedi eu lleoli yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn a phump gyda'r Adran Chwaraeon yn gweithio ym mhob cwr o Gymru gan gynnwys Abertawe, Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd.

Yn ystod eu cyfnod prentisiaeth, fe fydd y criw yn ennill NVQ Lefel 1 mewn Arwain Gweithgaredd, cymwysterau gan Gyrff Llywodraethu yn ogystal â phrofiad gwaith.

Mae Erddyn Williams, sydd yn 19 oed ac yn dod o Ddyffryn Ardudwy, yn brentis yn swyddfa'r Urdd ym Mangor:

"Mi wnes i orffen yng Ngholeg Meirion Dwyfor llynedd, ac a bod yn onest doeddwn i ddim yn hapus gyda fy ngraddau.

"Doeddwn i ddim wedi gwirfoddoli mewn unrhyw glybiau ar ôl ysgol, felly roedd hwn yn gyfle gwych i mi gael y profiad angenrheidiol i ennill lle ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd y flwyddyn nesaf."