Ymchwiliad i gynllun trac rasio

  • Cyhoeddwyd
Delwedd o gynllun Cylchffordd CymruFfynhonnell y llun, Cylchffordd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y gwaith o adeiladu Cylchffordd Cymru yng Nglyn Ebwy i fod i ddechrau yn Chwefror 2014

Mae ymchwiliad gan Yr Arolygiaeth Gynllunio i brosiect Cylchffordd Cymru yng Nglyn Ebwy, gwerth £325 miliwn, wedi clywed y byddai'r cynllun yn un o'r buddsoddiadau mwyaf yn ardal Blaenau'r Cymoedd.

Mae'r ymchwiliad yn ystyried cais i ddadgofrestru 244 hectar o dir comin yn Nhrwyn Bryn-Mach a Trefil Las er mwyn creu'r trac rasio.

Byddai sawl llain o Dir Comin Newydd yn cael eu creu yn lle'r tir fydd yn cael ei ddefnyddio.

Dywedodd y datblygwyr wrth yr ymchwiliad bod y datblygiad eisoes wedi derbyn caniatad cynllunio ac y byddai'n cael "effaith bositif a thrawsnewidiol ar un o ardaloedd fwyaf difreintiedig Prydain."

Ond mae'r ardal maen nhw eisiau adeiladu arno wedi'i ddiogelu'n gyfreithiol.

Bydd yr ymchwiliad yn derbyn tystiolaeth gan arbenigwyr ynglŷn ag os fydd y tir comin newydd - parcdir a choedwigoedd yn rhannau eraill o dde ddwyrain Cymru yn digolledu am adeiladu ar gynefinoedd anifeiliaid a phlanhigion - yn addas.

£120 miliwn

Cafodd y cynlluniau gwreiddiol ar gyfer Cylchffordd Cymru eu cyhoeddi dros dair blynedd yn ôl.

Gobaith y datblygwyr ydi cynnig gwaith i hyd at 6,000 o bobl a hybu economi Blaenau Gwent.

Mi fyddai'r trac rasio yn cael ei adeiladu ar 830 acer o dir.

Mae'r dyn tu ôl i'r cynllun, Michael Carrick, wedi dweud bod £120m eisoes wedi cael ei addo gan fuddsoddwyr i ddatblygu'r cynllun.