Disgwyl i ACau gymeradwyo mesur atal trais

  • Cyhoeddwyd
Cam-drin domestigFfynhonnell y llun, PA

Mae disgwyl i ACau gymeradwyo cyfraith er mwyn ceisio atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, wedi i weinidogion wneud newidiadau i'r gyfraith honno.

Roedd y gwrthbleidiau wedi bygwth gwrthod y Bil Trais yn Erbyn Menywod os nad oedd ysgolion yn cael eu gorfodi i ddysgu disgyblion am berthnasau iach.

Dywedodd Plaid Cymru bod addewid gan weinidogion i gryfhau'r canllawiau gwrth-fwlio yn golygu y byddan nhw bellach yn cefnogi'r mesur.

Bydd gofyn i ysgolion hefyd benodi unigolion i fynd i'r afael â cham-drin domestig.

Cafodd ymgais i gynnwys gwaharddiad ar daro plant yn y mesur ei wrthod ddydd Mawrth diwethaf.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym ni wedi cryfhau'r bil yn sylweddol ers iddo gael ei gyflwyno, a hynny mewn ymateb i awgrymiadau gan ddioddefwyr, gweithwyr yn y sector a gwrthbleidiau.

"Mae'r sector yn gwbl glir eu bod nhw eisiau i'r bil gael ei gymeradwyo ac rydym yn hyderus y bydd ACau yn ei gefnogi."

Bydd y bleidlais yn cael ei chynnal yn y Senedd yn ddiweddarach.