Pa glwb? Cwis bathodynnau

Cyhoeddwyd

Wedi i glwb pêl-droed Caerdydd ddatgelu arfbais newydd, dyma gyfle i brofi gwybodaeth defnyddwyr Cymru Fyw o fathodynnau clybiau pêl-droed Cymru.

(Atebion ar waelod y sgrîn)

Ffynhonnell y llun, .

1. Un gweddol rhwydd i ddechrau...

Ffynhonnell y llun, .
Ffynhonnell y llun, .

2. Y tîm pêl-droed hynaf yng Nghymru, a'r trydydd hynaf yn y byd.

Ffynhonnell y llun, .
Ffynhonnell y llun, .

3. Byddech chi wedi disgwyl bwced a rhaw ar yr arfbais yma!

Ffynhonnell y llun, .
Ffynhonnell y llun, .

4. Oes angen llong fel hon i hwylio ar yr afon Dyfrdwy?

Ffynhonnell y llun, .
Ffynhonnell y llun, .

5. A oedd Tomos Charles a Mari Jones yn gweiddi ar y chwaraewyr ym Maes Tegid tybed?

Ffynhonnell y llun, .
Ffynhonnell y llun, .

6. Mae'r tîm yma wedi symud yn agosach at Ynys Môn yn ddiweddar.

Ffynhonnell y llun, .
Ffynhonnell y llun, .

7. Mae'r clwb yma yn hedfan yn uchel yn llythrennol!

Ffynhonnell y llun, .
Ffynhonnell y llun, .

8. Quins a'r Athletic yw'r timau rygbi yn y dre hon. Ond beth ydi enw'r tîm pêl-droed?

Ffynhonnell y llun, .
Ffynhonnell y llun, .

9. Mae'r clwb yma yn un o bump o dimau Cymru sy'n chwarae eu pêl-droed cystadleuol yn nghynghreiriau Lloegr.

Ffynhonnell y llun, .
Ffynhonnell y llun, .

10. Mae enw'r clwb yma yn awgrymu nad ydi eu chwaraewyr byth yn chware'n fudr!

Ffynhonnell y llun, .

Atebion:

1. Abertawe

2. Wrecsam

3. Y Rhyl

4. Cei Connah

5. Y Bala

6. Dinas Bangor

7. Airbus UK

8. Caerfyrddin

9. Bae Colwyn

10. Seintiau Newydd