Cyhoeddi enillwyr grantiau Ras yr Iaith

  • Cyhoeddwyd
ras yr iaith

Wedi i Ras yr Iaith godi £4,000 i'w ddosbarthu ar ffurf grantiau i hyrwyddo'r iaith Gymraeg, mae enillwyr y grantiau hynny wedi eu cyhoeddi.

Bwriad Ras yr Iaith - gafodd ei chynnal fis Mehefin y llynedd - oedd "codi hyder a chodi arian at yr iaith Gymraeg".

Cafodd cwmnïau, unigolion a sefydliadau gyfle i noddi 1 cilomedr o'r ras am £50 wrth i'r criw gynnal ras gyfnewid rhwng Machynlleth ac Aberteifi.

Ar ôl codi £4,000 cynigiodd sefydliadau'r cymunedau a gymerodd rhan yn y digwyddiad - ardal Machynlleth, y cyfan o Geredigion ac ochrau Dyffryn Teifi o Sir Gâr a Sir Benfro - am ychydig o'r arian.

Y Ceisiadau Llwyddiannus

Dyma restr o'r mudiadau sy' wedi llwyddo i gael arian:

Y Groes Goch, Canolfan Aberteifi - £750 tuag at cynhyrchu deunydd marchnata yn y Gymraeg a denu pobl i ddefnyddio'r Gymraeg;

Canolfan Glyndwr, Machynlleth - £750 - tuag at cynhyrchu sioe a deunydd i ysgolion ar hanes Owain Glyndwr;

Theatr Troed y Rhiw, Felin-fach - £500 - tuag at gynnal gŵyl ddrama gyntaf y cwmni theatr;

Ioga i Bawb, Aberystwyth - £300 - cynnal cyfres o weithdai ioga yn y Gymraeg ac yn arbennig at safon dysgwyr;

Cangen Hoelion Wyth Cors Caron - £300 - cynhyrchu deunydd i ddenu aelodau newydd a hyrwyddo digwyddiadau'r gymdeithas Gymraeg hon;

Rali CFfI Ceredigion, Llanddewi Brefi - £300 - nawdd tuag at gynnal Rali Flynyddol y Ffermwr Ifainc Ceredigion gyda phwyslais ar adloniant gyfoes Gymraeg;

Gŵyl Tregaroc, Tregaron - £300 - nawdd tuag at gynnal gŵyl roc Gymraeg ddi-dâl yn Nhregaron yn haf 2015;

UMCA, Eisteddfod Ryn-golegol - £300 - nawdd tuag at gynnal Eisteddfod Ryn-golegol myfyrwyr Cymraeg a gynhelir eleni yn Aberystwyth;

Gŵyl Nôl a Mlân, Llangrannog - £300 - nawdd tuag at gynnal gŵyl roc Gymraeg ddi-dâl yn Llangrannog yn haf 2015;

Cwmni Cymunedol Cletwr, gogledd Ceredigion - £200 - cyfraniad at brynu llyfrau Cymraeg i'w rhoi yn y siop a chaffi gymunedol ym mhentref Tre'r Ddôl.

Fe ddywedodd Cadeirydd Ras yr Iaith, Siôn Jobbins: "Roedden ni'n hynod hapus gydag amrywiaeth a dyfeisgarwch y ceisiadau a dderbyniwyd. Yr uchafswm oedd ar gael i unrhyw gais oedd £750.

"Mae rhai ceisiadau wedi derbyn hynny ac efallai wedi derbyn symiau llai.

"Roedden ni'n falch bod trawsdoriad o ddigwyddiadau, daearyddiaeth ac ymateb i wahanol sectorau o'r gymdeithas.

"Wedi'r holl waith a hwyl wrth redeg i godi arian i'r ras rwy'n siŵr y bydd y rhedwyr a'r noddwyr yn falch iawn gyda'r ymateb a'r syniadau ar sut i wario'r arian grant."