ACau yn galw am atal grantiau i hybu swyddi merched

  • Cyhoeddwyd
Rosemary Butler
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Fonesig Rosemary Butler wedi arwain mentrau i annog mwy o fenywod i fynd i mewn i fywyd cyhoeddus

Mae rhai aelodau o'r cynulliad yn dweud na ddylai sefydliadau sydd heb ferched ar eu byrddau rheoli fod yn gymwys i dderbyn grantiau neu gontractau werth mwy 'na £250,000 gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r ymgyrch 'Merched mewn Democratiaeth' yn cael ei arwain gan Lywydd y Cynulliad, Y Fonesig Rosemary Butler.

Maen nhw'n galw am hyfforddiant a chymorth ychwanegol i ACau benywaidd, ac i ddarlledwyr yng Nghymru i sicrhau bod mwy o ferched yn cael eu defnyddio fel arbenigwyr ar raglenni teledu a radio.

Dywedodd y Fonesig Rosemary Butler: "Nid yw lleisiau merched yn cael eu clywed ac mae ein barn yn cael ei anwybyddu, felly, rwyf yn gobeithio mynd i'r afael â'r angen am fwy o ferched i gymryd rolau ac apwyntiadau cyhoeddus."

Dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru: "Mae BBC Cymru yn croesawu'r argymhellion hyn a'r cyfle i weithio gyda'r ymgyrch.

"Mae darlledwyr yn cydnabod yr angen am gyfranwyr benywaidd arbenigol ac mae BBC Cymru eisoes yn gweithio i unioni'r fantol, drwy ddigwyddiadau penodol, sydd â'r nod o gynyddu'r nifer o ferched arbenigol, cyflwynwyr, a chyfranwyr sy'n ymddangos ar ein rhaglenni a'n gwasanaethau."