Llywodraeth yn rhoi'r gorau i Gomisiwn Iechyd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Elin Jones o Blaid Cymru nad oedd hi'n addas sefydlu'r comisiwn ar hyn o bryd

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi'r gorau i geisio creu comisiwn trawsbleidiol ar ddyfodol y Gwasanaeth Iechyd ar ôl i Blaid Cymru dynnu'n ôl o'r broses.

Bwriad y comisiwn oedd ceisio asesu beth oedd yn bosib i wasanaethau iechyd ei gynnig wrth iddyn nhw wynebu pwysau cynyddol.

Roedd hynny'n cynnwys problemau mawr sy'n wynebu'r gwasanaeth fel amseroedd aros.

Roedd y Ceidwadwyr eisoes wedi tynnu'n ôl o'r syniad.

'Syniadau radical a heriol'

Y bwriad oedd i'r comisiwn ddechrau ar ei gwaith y mis nesaf.

Dywedodd llefarydd iechyd Plaid Cymru, Elin Jones, ei bod hi wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford i ddweud na fyddai'r blaid yn rhan o'r comisiwn.

Mewn datganiad, dywedodd: "Nid dyma'r amser addas i sefydlu'r fath gomisiwn, ym mlwyddyn olaf y llywodraeth hon ac yn fuan cyn yr etholiad Cynulliad yn 2016.

"Mae Plaid Cymru bob tro yn awyddus i gymryd rhan mewn trafodaethau ac archwiliad ar ddyfodol y GIG.

"Rydyn ni'n credu y gallai'r drafodaeth yna gael ei ehangu gan Arolwg Annibynnol i gynnig syniadau a dulliau newydd o feddwl ar ddyfodol y GIG."

Ychwanegodd y byddai arolwg annibynnol o'r fath yn cynnig "syniadau radical a heriol" ar gyfer y dyfodol.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mark Drakeford ei fod wedi siomi gyda'r penderfyniad

'Siom'

Dywedodd llefarydd ar ran Mark Drakeford ei fod yn siomedig gyda phenderfyniad Plaid Cymru.

"Bydd y cyhoedd wedi eu siomi hefyd, yn enwedig gan bod y syniad o gomisiwn i edrych ar ddyfodol un o'r sefydliadau sy'n cael ei drysori fwyaf yng Nghymru wedi denu cefnogaeth.

"Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gynllunio a gweithio dros ddyfodol llwyddiannus i'r GIG, gan ddefnyddio adroddiad Ymddiriedolaeth Nuffield fel y sail i gynnal y Gwasanaeth Iechyd, sy'n cael ei gynnal yn gyhoeddus, ac sy'n cyrraedd gofynion pobl yng Nghymru ac nid eu gallu i dalu."

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol bod y penderfyniad yn un siomedig.

Ond dywedodd Kirsty Williams nad oedd hi'n synnu: "Yr opsiwn hawdd yw eistedd ar yr ymylon, yn gwrthwynebu popeth ac yn cwblhau dim byd; dyna'r llwybr y mae Plaid wedi ei ddewis.

"Tro ar ôl tro mae Plaid a'r Ceidwadwyr wedi dangos bod gyda nhw fwy o ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth na chleifion."