Carcharu golffiwr am chwe mis am dwyll budd-dal

  • Cyhoeddwyd
Alan Bannister
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Alan Bannister yn mynnu nad oedd wedi hawlio dim nad oedd â hawl iddo

Mae dyn ddywedodd ei fod yn rhy wael i gerdded ond oedd yn chwarae golff yn rheolaidd wedi ei garcharu am chwe mis am hawlio £26,000 mewn budd-daliadau.

Hawliodd Alan Bannister, 56 oed, o'r Barri, raddfa uwch o fudd-dal am analluedd ar ôl gor-ddweud pa mor ddifrifol oedd ei arthritis.

Dywedodd ei fod mewn poen parhaol ac yn cael trafferth cerdded a chodi sosban.

Ond roedd fideo wedi dangos Bannister yn cwblhau cwrs golff 18 twll mewn pedair awr, a chafwyd yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Caerdydd.

Dywedodd y Barnwr David Miller bod Bannister wedi gorddweud ei salwch ond ar yr un pryd roedd yn ennill cystadleuthau "bron yn flynyddol".