Damwain Tornado: Dim ymchwiliad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Awyr-lefftenant Hywel Poole oedd un o'r tri fu farw yn y digwyddiad

Mae Swyddfa'r Goron, awdurdod erlyn Yr Alban, wedi dweud na fydd ymchwiliad damwain farwol yn cael ei gynnal yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dwy awyren Tornado'r Awyrlu dair blynedd yn ôl.

Bu farw tri dyn, gan gynnwys yr Awyr-lefftenant Hywel Poole o ardal Bangor, yn y digwyddiad rhwng awyrennau canolfan Lossiemouth yn Yr Alban yn 2012.

Dywedodd Swyddfa'r Goron nad oedd ymchwiliad damwain farwol yn angenrheidiol oherwydd bod yr Awdurdod Hedfan Milwrol eisoes wedi ymchwilio'n drwyadl i'r gwrthdrawiad a bod y Weinyddiaeth Amddiffyn yn gweithredu'r argymhellion, gan gynnwys gosod system rhybuddio rhag gwrthdaro.

Mae ymgyrchwyr yn dweud eu bod wedi eu siomi gyda'r penderfyniad.

Roedden nhw wedi bod yn galw am ymchwiliad er mwyn ceisio darganfod pam nad oedd system rhybuddio rhag gwrthdaro wedi'i gosod ar yr awyren ac oherwydd bod yr adroddiad swyddogol wedi nod bod cyfleoedd i osgoi'r gwrthdrawiad wedi eu methu.

'Dyblygu gwaith trwyadl'

Mewn datganiad, dywedodd Swyddfa'r Goron: "Yn dilyn ystyriaeth drylwyr o amgylchiadau'r achos, mae Cwnsler y Goron wedi dod i'r casgliad bod yr holl faterion perthnasol wedi eu harchwilio'n gynhwysfawr gan adroddiad yr Awdurdod Hedfan Milwrol, ac ni allai fod wedi ei ystyried yn well gan ymchwiliad damwain farwol."

Dywedodd Swyddfa'r Goron y byddai ymchwiliad damwain farwol "yn dyblygu misoedd o waith trwyadl a wnaed gan yr Awdurdod Hedfan Milwrol a Changen Ymchwilio Damwain Awyr Milwrol wrth baratoi Ymchwiliad Gwasanaeth".

Ychwanegodd: "O ganlyniad, mae Crwner y Goron wedi dod i'r casgliad na ddylid cynnal ymchwiliad damwain farwol."

Dywedodd yr awyrlu bod yr ymchwiliad gwreiddiol wedi gwneud 42 o argymhellion, a bod pob un ohonyn nhw'n cael eu cyflwyno, gan gynnwys "proses o gyflwyno" system rhybuddio rhag gwrthdaro.

Straeon perthnasol