Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Dewi Sant

  • Cyhoeddwyd
Michael sheenFfynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Derbyniodd Michael Sheen Gwobr Ryngwladol Dewi Sant am ei lwyddiant yn ei waith yng Nghymru a thu hwnt fel actor a dyngarwr.

Mae enillwyr Gwobrau Dewi Sant wedi cael eu cyhoeddi mewn seremoni yn y Senedd ym Mae Caerdydd.

Mae'r gwobrau yn cydnabod cyraeddiadau a llwyddiannau pobl ar draws Cymru mewn sawl gwahanol faes.

Mae gwobrau'n cael eu rhoi mewn categorïau sy'n cynnwys dewrder, chwaraeon a diwylliant, ymysg eraill.

Cafodd Uwchgynhadledd NATO Casnewydd 2014 eu gwobrwyo yng nghategori Gwobr Arbennig y Prif Weinidog.

Yr enillwyr eraill oedd:

Gwobr Dewi Sant am Arloesedd a Thechnoleg: Peter Brewin a William Crawford, am eu gwaith wrth ddatblygu ac ehangu'r defnydd o ddeunyddiau adeiladu.

Gwobr Dewi Sant am Chwaraeon: Geraint Thomas MBE, gafodd flwyddyn wych yn 2014 wedi iddo ennill medal aur yn y ras ffordd yng Ngemau'r Gymanwlad 2014 yng Nglasgow, cael y fraint o gario baner Cymru yn y seremoni gloi a hefyd ennill teitl Personoliaeth Chwaraeon BBC Cymru.

Gwobr Dewi Sant am Ddewrder: Derek Pusey, Leonard Walters a Clive Williams o Dîm Achub Bywyd Aberteifi am eu rôl mewn cais achub dramatig yn ystod y nos, ger Tresaith yng Ngheredigion ym mis Medi 2013.

Gwobr Dewi Sant am Ddinasyddiaeth: Rhian Burke, trefnydd elusen am ei gwaith yn sefydlu'r elusen brofedigaeth '2 Wish Upon a Star', wedi iddi hi golli, ei mab, a oedd yn fabi a'i gŵr o fewn cyfnod o bum niwrnod.

Gwobr Ryngwladol Dewi Sant: Michael Sheen OBE, cafodd ei wobrwyo am ei lwyddiant yn ei waith yng Nghymru a thu hwnt fel actor a dyngarwr.

Gwobr Dewi Sant am Fenter: Mario Kreft MBE am ei waith wrth sefydlu a datblygu Gofal Pendine Park yn Wrecsam.

Gwobr Dewi Sant am Ddiwylliant: Siân Phillips CBE, yr actores enwog o Waun-Cae-Gurwen yn Ne Orllewin Cymru.

Gwobr Dewi Sant i Berson Ifanc: Richard Davies o Bausley, Sir Drefaldwyn am ei ddyfeisgarwch a'i ddyluniad o gamera bacio arloesol ar gyfer defnydd amaethyddol.