Cyfarfod i drafod gwasanaethau mamolaeth

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty Glan Clwyd

Daeth tua 350 o bobl i gyfarfod gyda swyddogion iechyd yn Llanelwy i drafod y penderfyniad i israddio gofal mamolaeth yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, Sir Ddinbych.

Fe fydd gofal mamolaeth ymgynghorol yn cael ei dynnu o Ysbyty Glan Clwyd am rhwng 12 a 18 mis tan i'r gwasanaeth iechyd allu mynd i'r afael â phryderon staffio.

Yn sgil y newidiadau, fe fydd yn rhaid i ferched beichiog ar draws gogledd Cymru deithio i Fangor neu Wrecsam os ydyn nhw'n wynebu trafferthion wrth roi genedigaeth.

Mae'r newidiadau yn dod i rym ar 6 Ebrill.