Dylan Jones: Melys Moes Mwys!

  • Cyhoeddwyd
Dylan Jones

Mae Dylan Jones yn ei elfen ar Raglen Dylan Jones, 8 Chwefror ar BBC Radio Cymru, gan ei bod hi'n Ddiwrnod y Gair Mwys. Er wedi meddwl, mae hi'n ddiwrnod y gair mwys bob dydd i Dylan pan mae o yn darlledu!

Tra roedd Kate Crockett, ei gyd-gyflwynydd ar y Post Cyntaf, yn gwingo yn ei set, mae Cymru Fyw wedi bod yn pori drwy'r archifau i chwilio am y defnydd mwyaf doniol o eiriau mwys (puns) gan Punfeistr BBC Radio Cymru.

Ac felly, ar ôl gwrando ar oriau lawer o ddarlledu dros gyfnod o flynyddoedd, rydan ni wedi llunio rhestr o 10 pun doniol gan Dylan Jones:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Gobeithio i chi ei mwynhau!