Arestio dyn wedi ymosodiad parc carafanau Porthcawl

  • Cyhoeddwyd
Conner Marshall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Conner Marshall yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd wedi'r ymosodiad

Mae teulu dyn fu farw yn dilyn ymosodiad mewn parc carafanau yn ne Cymru wedi rhoi teyrnged i'w mab "dewr".

Bu farw Conner Marshall o'r Barri yn yr ysbyty ddydd Iau ar ôl cael ei ddarganfod gydag anafiadau difrifol ym Mharc Carafanau Bae Trecco ddydd Sul.

Mewn datganiad, dywedodd ei deulu eu bod yn ymfalchïo yn y ffaith bod Conner yn "unigryw ac yn ofalgar".

Dywedodd Heddlu De Cymru bod dyn o'r de wedi'i arestio yn Yr Alban ar amheuaeth o lofruddio.

Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd Paul Hurley bod swyddogion yr heddlu yn parhau i ymchwilio i geisio deall beth yn union ddigwyddodd.

"Rwy'n credu bod y person sy'n gyfrifol o bosib wedi rhannu gwybodaeth gyda'i ffrindiau, teulu neu gymdogion, a buaswn i yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth, neu oedd yn ardal Bae Trecco rhwng hanner nos a 7yb ar 8 Mawrth i gysylltu â'r heddlu."

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd ei ddarganfod mewn cyflwr difrifol tu allan i garafan ym Mharc Carafanau Bae Trecco