Diswyddo heddlu am 'gamymddwyn difrifol'

  • Cyhoeddwyd
heddlu

Mae tri o swyddogion Heddlu Gwent wedi eu diswyddo yn dilyn honiadau eu bod nhw wedi ceisio helpu unigolyn i osgoi erlyniad yn dilyn gwrthdrawiad car.

Cafodd y tri eu harestio ar amheuaeth o wyrdroi cwrs cyfiawnder fis diwethaf, ond wedi cyngor gan Wasanaeth Erlyn y Goron, cawson nhw eu rhyddhau heb gyhuddiad.

Dywedodd Heddlu Gwent bod ymchwiliad, dan oruchwyliaeth Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu, yn canolbwyntio ar honiad bod y swyddogion wedi ceisio helpu aelod o'u teulu, oedd wedi bod yn rhan o'r gwrthdrawiad, i osgoi cyhuddiadau troseddol.

Yn dilyn gwrandawiad, cafodd y tri eu diswyddo am gamymddwyn difrifol.

Cafodd pedwerydd swyddog rybudd ysgrifenedig.

Dywedodd Dirprwy Prif Gwnstabl y llu, Craig Guildford, bod y cyhoedd yn disgwyl y safonau gorau gan yr heddlu.

"Mae ein swyddogion a staff yn gweithio'n galed ar ran y cyhoedd, ac mae'n siomedig pan mae lleiafrif mewn perygl o fychanu'r gwaith gwych sy'n cael ei wneud gan y mwyafrif llethol o'n cydweithwyr."