Bachgen 13 oed wedi ei gyhuddo o geisio lladrata

Cyhoeddwyd

Mae bachgen 13 oed wedi ei gyhuddo o geisio lladrata ar ôl i gwpl oedrannus gael eu bygwth gyda chyllell ym Mhorthcawl.

Cafodd y bachgen ei arestio yn dilyn y digwyddiad ar Rodfa'r Dwyrain ddydd Sul.

Ni chafodd unrhyw eitemau eu cymryd yn ystod y digwyddiad, a ni chafodd y cwpl eu hanafu.

Bydd y bachgen yn ymddangos yn Llys Ynadon Pen-y-bont fore Llun.