Prynu safle purfa olew yn Aberdaugleddau'n diogelu 100 o swyddi

Cyhoeddwyd

Mae cwmni Puma Energy wedi prynu safleoedd olew Murco ym Mhrydain, gan gynnwys yr un yn Aberdaugleddau.

Dywedodd y cwmni y byddai hyn yn diogelu'r 100 o swyddi yn Sir Benfro.

Collodd cannoedd o bobl eu swyddi pan gaeodd y burfa ym mis Tachwedd ac ers hynny mae'r safle wedi ei ddefnyddio fel canolfan storio a dosbarthu.

Dywedodd Prif Weithredwr Puma Energy, Pierre Eladari, fod y cwmni'n dal i ganolbwyntio eu strategaeth ar gysylltu cyflenwad o farchnadoedd rhyngwladol i anghenion dosbarthu ynni lleol.

'Cadw swyddi'

Mae arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Jamie Adams, wedi dweud: " ... fy ngobaith i erioed oedd purfa yn gweithio eto ond mae unrhyw weithgaredd sy'n cadw swyddi ac isadeiledd y safle yn bwysig i economi Penfro."

Collodd cannoedd o bobl eu swyddi pan gaeodd y burfa ym mis Tachwedd ac ers hynny mae'r safle wedi ei ddefnyddio fel canolfan storio a dosbarthu.

Cafodd tasglu ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i gynnig cymorth i weithwyr oedd yn cael eu diswyddo ac fe ddaeth dros 40% o'r gweithwyr hynny o hyd i swyddi, yn ôl Llywodraeth Cymru.

'Newyddion da'

"Rydym yn croesawu'r newyddion fod Murphy Oil a Puma Energy wedi cytuno i werthu'r safle," meddai llefarydd.

"Yn sicr, mae hyn yn newyddion da i'r staff sy'n weddill, i Sir Benfro a de Cymru.

"Ond rhaid cofio bod 400 o weithwyr a chontractwyr wedi colli eu swyddi a mwy yn y gadwyn gyflenwi.

"Tra bod llawer wedi dod o hyd i waith yn y sector olew a nwy, mae 26% yn chwilio am waith o hyd ac fe fyddwn yn eu cefnogi."

Straeon perthnasol