Y Farwnes Randerson: 'Cefnogaeth i dwristiaeth Cymru'

  • Cyhoeddwyd
Castell Caernarfon
Disgrifiad o’r llun,
Mae Castell Caernarfon yn un o atyniadau twristiaeth mwyaf y gogledd

Mae disgwyl i'r Farwnes Randerson ddweud dydd Sadwrn bod diwydiant twristiaeth Cymru yn rhan hanfodol o'n economi a rhaid cael y rhwydwaith cywir i'w gefnogi.

Yn siarad mewn digwyddiad yn Llundain i nodi lansio Wythnos Twristiaeth Cymru, dywedodd y gweinidog:

"Mae gan Gymru rhai o'r traethau, tirwedd, cestyll a choginio gorau yn y DU. Dydi hi ddim yn bosib gor-ddweud pwysigrwydd ein diwydiant twristiaeth, ac roedd cael ein pleidleisio fel y wlad orau yn y byd i ymweld â hi gan ddarllenwyr Rough Guide yn gymeradwyaeth anferth."

Rhwng mis Ionawr a Thachwedd 2014, cafodd £2.5 biliwn ei wario gan ymwelwyr yng Nghymru, ac yn 2013, roedd 121,400 o bobl wedi eu cyflogi yn y diwydiant twristiaeth - cynnydd o dros 9,000 (8%) ers 2010.

'Parhau i ffynnu'

Dywedodd y gweinidog mai'r allwedd i dyfu'r diwydiant yw rhwydwaith trafnidiaeth ardderchog.

"Rhaid i ni gael ffyrdd a rhwydwaith rheilffordd dda i'r diwydiant barhau i ffynnu," meddai.

"Mae llywodraeth y DU wedi buddsoddi yn barod yn y rheilffyrdd ond mae'n rhaid i ni weithio gyda'r busnesau i wneud y gwelliannau sydd eu hangen i dyfu ein heconomi yn y dyfodol."

Mae llywodraeth y DU wedi clustnodi arian i drydaneiddio rheilffordd Abertawe a'r Cymoedd, ac mae Alun Cairns wedi cyfarfod ag arweinwyr busnes yng ngogledd Cymru i drafod trydaneiddio'r rheilffyrdd yno hefyd.