Angladd dyn fu farw yn y Celtic Manor

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd gwest ei agor a'i ohirio i farwolaeth Ollie Floyd ddydd Mawrth

Mae angladd Ollie Floyd, fu farw ar ôl digwyddiad ar gwrs golff y Celtic Manor yng Nghasnewydd ar 3 Mawrth, wedi cael ei gynnal.

Roedd y gwasanaeth yng Nghapel St John the Baptist yn Upton Bishop, Swydd Henffordd.

Bu farw Mr Floyd, 20 oed, o ardal Rhosan ar Wy, wedi i gerbyd chwistrellu bychan oedd arno droi ar ei ochr a llithro i lyn.

Bu farw yn Ysbyty Brenhinol Gwent yn ddiweddarach.

Fe gafodd dyn 46 oed, hefyd o ardal Rhosan ar Wy, oedd yn y cerbyd gyda Mr Floyd ei drin yn yr ysbyty am fân anafiadau.

Cafodd archwiliad post-mortem ei gynnal ddydd Mawrth yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd. Achos y farwolaeth oedd boddi.

Mae'r heddlu a swyddogion iechyd a diogelwch yn parhau i ymchwilio i amgylchiadau'r digwyddiad, ac mae'r crwner wedi gohirio'r cwest am ddau fis i alluogi i'r ymchwiliadau barhau.