Canolfan ymchwil yn agor ei drysau i'r cyhoedd

  • Cyhoeddwyd
Dr Edgar Hartsuiker
Disgrifiad o’r llun,
Dywed cadeirydd y sefydliad, Dr Edgar Hartsuiker, bod angen buddsoddiad cyson.

Mae gwyddonwyr sy'n dathlu mwy na degawd o waith ymchwil i geisio canfod triniaeth canser wedi agor eu drysau i'r cyhoedd.

Cychwynnodd Sefydliad Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin ym Mhrifysgol Bangor ar eu gwaith yn 2004, gyda dim ond pump o weithwyr craidd.

Erbyn hyn, mae mwy na 40 o ymchwilwyr o ar draws y byd yn gweithio yn y ganolfan.

Mae'r ganolfan yn dibynnu'n fawr ar gyfraniadau ac mae trefnwyr y diwrnod agored ddydd Sadwrn yn gobeithio y bydd yn annog mwy o bobl i gyfrannu tuag at eu gwaith ymchwil.

Mae'r gwaith sy'n cael ei wneud yn cynnwys ymchwilio i gelloedd dynol er mwyn darganfod mwy am diwmorau, ynghyd ag ymwrthedd celloedd canser i driniaeth.

Hollbwysig'

Dywedodd Dr Edgar Hartsuiker, cadeirydd y sefydliad: "Er mwyn i ni fedru cynyddu ein gallu i ymgymryd ag ymchwil arloesol yma ym Mhrifysgol Bangor, mae'n rhaid buddsoddi'n gyson yn yr offer, technoleg ac arbenigedd diweddaraf. Dyna pam bod angen cymaint o gefnogaeth â phosib gan gymunedau ym Mangor a gogledd Cymru."

Derbyniodd Jayne Belton o Wrecsam ddiagnosis o ganser y croen yn 2013.

Wedi iddi ddarganfod bod un o'u llawfeddygon yn cael ei ariannu gan y sefydliad, penderfynodd gychwyn casglu arian ar gyfer y ganolfan.

Dywedodd: "Y peth am Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin yw bod pobl leol yn casglu arian ar gyfer ymchwil lleol, ac mae hynny'n hollbwysig.

"Mae hi'n bwysig iawn bod pobl yn casglu arian oherwydd bydd canser yn effeithio ar un ym mhob tri ohonom ni yn ystod ein bywydau."