Datgelu cerbydau 'meddygon awyr' Cymru

  • Cyhoeddwyd
Ambiwlans awyrFfynhonnell y llun, Simon Vicary
Disgrifiad o’r llun,
Bydd 'meddygon awyr' Cymru hefyd yn hedfan gydag Ambiwlans Awyr Cymru.

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi y bydd gwasanaeth 'meddygon awyr' newydd Cymru yn teithio yn y cerbydau mwyaf datblygedig yn y byd.

Cafodd y Dirprwy Weinidog gyfle i weld y cerbydau ymateb cyflym ar waith yn ystod ymarfer yng nghanolfan hyfforddi'r Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghaerwent yn Sir Fynwy.

Bydd gwasanaeth 'meddygon awyr' Cymru - EMRTS Cymru - yn cael ei lansio ym mis Ebrill, a hwn fydd y gwasanaeth cyntaf o'i fath yn y DU.

Fel rhan o'r gwasanaeth newydd bydd meddygon o feysydd meddygaeth frys, anesthesia a gofal dwys y GIG yn cydweithio gyda gweithwyr iechyd o ystod o gefndiroedd nyrsio a pharafeddygol.

Unigryw i Gymru

Bydd y tîm gofal critigol yn gallu:

  • Ymateb i achosion meddygol brys ac achosion o drawma yn y fan a'r lle
  • Sefydlogi a throsglwyddo cleifion o ysbytai cyffredinol i ganolfannau arbenigol pan mae amser yn brin
  • Rhoi cymorth gofal critigol er mwyn gallu sefydlogi a throsglwyddo mamau a babanod
  • Rhoi cymorth i drosglwyddo achosion newydd-enedigol ar frys ble mae amser yn brin a bywyd mewn perygl

Bydd y tîm gofal critigol yn defnyddio'r cerbydau Audi Q7 4x4 i drin, sefydlogi a throsglwyddo'r cleifion mwyaf difrifol i ysbytai, gan allu:

  • Rhoi gwaed a chynhyrchion gwaed, fel plasma, yn y fan a'r lle mewn achos brys - rhywbeth fydd yn unigryw i Gymru ac nad yw ar gael y tu allan i'r fyddin yn unrhyw le arall yn y byd.
  • Cludo cleifion - am y tro cyntaf yng Nghymru;
  • Cludo offer diagnosteg, gan gynnwys offer uwchsain ac offer dadansoddi ceulo gwaed;

Yn ogystal â defnyddio'r cerbydau ymateb cyflym newydd, bydd y tîm gofal critigol yn hedfan gydag Ambiwlans Awyr Cymru, gan greu tîm 'meddygon awyr' cyntaf Cymru.

Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £2.868m o 2015-16 i gefnogi tîm gofal critigol EMRTS Cymru.

Disgrifiad o’r llun,
Vaughan Gething

'Gofal gorau posibl'

Dywedodd Mr Gething: "Mae ein buddsoddiad mewn ymgynghorwyr ac ymarferwyr gofal critigol yn golygu mai EMRTS Cymru fydd un o'r timau cyn-ysbyty mwyaf cynhwysfawr yn y byd o ran personél, offer, cynhyrchion gwaed, cyffuriau, diagnosteg a chasglu data, os nad y gorau oll.

"Bydd yn ein galluogi i roi'r gofal gorau posibl i'r cleifion sydd fwyaf difrifol wael yng Nghymru.

"Bydd cleifion yn yr ardaloedd mwyaf gwledig ac anghysbell yn gallu elwa ar unwaith ar sgiliau ymgynghorydd ym maes meddygaeth frys neu ofal dwys, sydd â'r gallu i ddarparu gofal critigol arbenigol i achub bywyd.

"Bydd sefydlu'r tîm hwn yn helpu i aildrefnu gwasanaethau arbenigol yng Nghymru, gan sicrhau bod gwasanaethau brys i'r cleifion mwyaf sâl ac sydd â'r anafiadau mwyaf difrifol yn ddiogel ac yn gynaliadwy at y dyfodol, gan wella canlyniadau clinigol i gleifion ar yr un pryd."

Dywedodd Angela Hughes, prif weithredwr elusen Ambiwlans Awyr Cymru: "Mae rhoi ymgynghorwyr mewn hofrenyddion yn gam aruthrol ymlaen o ran darparu un o'r gwasanaethau ambiwlans awyr gorau yn y byd.

"Dros y blynyddoedd diwethaf, mae pobl wedi codi arian i ni mewn ffyrdd gwych er mwyn gwella'r tri hofrennydd sydd gennym a threialu hedfan gyda'r nos.

"Mae ychwanegu meddygon at wasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn ddatblygiad gwych arall ar gyfer pobl ledled Cymru.