Arwr tawel y Liberty

  • Cyhoeddwyd
Garry Monk - hapus ei fyd ar y LibertyFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Garry Monk - hapus ei fyd ar y Liberty

Wrth i Abertawe groesawu Lerpwl a'u cyn-reolwr Brendan Rodgers i'r Liberty ar 16 Mawrth, Owain Llŷr sy'n pwyso a mesur llwyddiant yr Elyrch ers i Garry Monk gymryd yr awennau y tymor diwethaf.

Taro'r deugain

Mae Garry Monk wedi bod wrth y llyw yn Stadiwm Liberty ers ychydig dros flwyddyn bellach, a does gen i ddim byd ond canmoliaeth iddo am y gwaith mae o wedi ei wneud yn ystod y cyfnod yna.

Er bod yna 10 gêm o'r tymor ar ôl mae Abertawe'n barod wedi cyrraedd y 40 pwynt hudolus sy'n golygu eu bod nhw'n barod fwy neu lai yn saff o'u lle yn Uwch Gynghrair Lloegr ar gyfer y tymor nesaf. Mae'n bwysig cofio mai hon yw swydd gyntaf Monk fel rheolwr, ond mae o'n edrych fel ei fod o wedi bod wrthi ers blynyddoedd.

Yn dilyn ymadawiad Michael Laudrup fis Chwefror diwethaf roedd yr Elyrch mewn dyfroedd dyfnion yn Uwch Gynghrair Lloegr. Dim ond dau bwynt oedd rhyngddyn nhw a'r tri safle isaf ac mi oedden nhw'n cael eu llusgo mewn i frwydr i aros yn y gynghrair.

Ffynhonnell y llun, Getty
Disgrifiad o’r llun,
Mae Abertawe wedi curo Manchester United ddwywaith y tymor yma diolch i gysondeb chwarewyr fel Gylfi Sigurðsson

"Rhinweddau cywir"

Mae'n rhaid i mi gyfaddef fy mod i wedi fy synnu ar y pryd fod y cadeirydd Huw Jenkins wedi penderfynu penodi Monk tan ddiwedd y tymor. Mi oeddwn i wedi disgwyl iddo benodi rhywun mwy profiadol.

Ond gan fod Monk wedi bod yn y clwb ers 2004 yn amlwg mi oedd Jenkins yn y cyfnod yna wedi gweld fod ganddo'r rhinweddau cywir i fod yn rheolwr ar y clwb ryw ddydd.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae Monk wedi profi ei fod yn gystal arweinydd oddi ar y cae ac yr oedd o pan roedd yn gapten Abertawe

Mi oedd hi'n hollol amlwg o'r eiliad y cafodd ei benodi fod y chwaraewyr i gyd yn mwynhau gweithio efo fo a'u bod nhw i gyd yn ei barchu. Mi oedd o wedi bod yn gapten ar y clwb ers 2006 felly'n amlwg mi oedd hynny'n gweithio o'i blaid.

"Monks" oedd ei lysenw o fewn yr ystafell newid fel chwaraewr. Ond dwi'n cofio Leon Britton yn dweud wrtha i ychydig wythnosau ar ôl iddo gael ei benodi eu bod nhw wedi cael eu gorfodi i'w stopio ei alw'n hynny. Yn hytrach mi oedden nhw'n gorfod cyfeirio ato fel "gaffer".

Fydd y disgybl yn drech na'r meistr?

Dim ond gwella fel rheolwr mae Monk am ei wneud efo profiad. Pwy a ŵyr am ba mor hir y bydd o wrth y llyw yn Abertawe? Mi oedd o'n agos iawn at Brendan Rodgers pan oedd Rodgers wrth y llyw yn y Liberty.

A dwi'n siŵr fod rheolwr Lerpwl wrth ei fodd yn gweld ei gyn-gapten yn gwneud cystal y dyddiau yma. Tydi'r disgybl erioed wedi trechu'r meistr fel rheolwr. Tybed os mai heno fydd y noson pan fydd hynny'n newid?

Disgrifiad o’r llun,
A fydd Monk yn camu o gysgod Brendan Rodgers?

O ran Lerpwl - mi fydd Joe Allen yn eu carfan nhw heno ar ôl iddo wella o anaf i'w glun. Mae hyn yn amlwg yn newyddion gwych i Gymru cyn y gêm fawr yn erbyn Israel yn rowndiau rhagbrofol Ewro 2016.

Mae o wedi cael croeso cynnes gan gefnogwyr Abertawe bob tro mae o wedi chwarae yn eu herbyn ers iddo adael am 15 miliwn o bunnoedd nôl yn 2012, a mae o'n llawn haeddu hynny am y gwasanaeth roddodd o i'r Elyrch.

Mae o bellach wedi profi ei fod o werth yr arian mawr y talodd Lerpwl amdano efo perfformiadau aeddfed yng nghanol cae y cochion y tymor yma. Mae o'n un o'r enwau cyntaf yn nhîm Lerpwl ac yn nhîm Cymru y dyddiau yma.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fydd Joe Allen yn mwynhau ei ymweliad diweddara' a'i hen glwb nos Lun?