Trawsblaniad: 'Gweithredwch argymhellion y crwner'

  • Cyhoeddwyd
Robert Stuart a Darren Hughes
Disgrifiad o’r llun,
Dyma oedd trawsblaniad cyntaf Robert Stuart (chwith) ond trydydd Darren Hughes

Mae teuluoedd dau ddyn fu farw ar ôl derbyn trawsblaniad arennau oedd wedi eu heintio wedi galw am weithredu argymhellion crwner.

Cafodd Robert 'Jim' Stuart, 67 oed, a Darren Hughes, 42 oed, arennau oedd wedi eu heintio gyda llyngyr parasitig wnaeth achosi llid yr ymennydd yn 2013.

Bu farw'r ddau wedi llawdriniaethau yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Casglodd cwest fod y dynion wedi marw o "oblygiadau anfwriadol" y trawsblaniadau.

Argymhellion

Dywedodd y Crwner Cynorthwyol, Christopher Woolley, y byddai'n gwneud nifer o argymhellion i fyrddau iechyd a gwasanaethau trawsblannu ar ôl y cwest.

Yn ôl y cyfreithwyr Irwin Mitchell, sy'n cynrychioli'r teuluoedd, mae argymhellion y crwner yn galw ar fyrddau iechyd i ddelio gyda sawl peth.

Mae'r rhain yn cynnwys casglu mwy o ddata am y profion meddygol sy'n cael eu gwneud ar bobl sy'n rhoi organau, sicrhau bod canlyniadau profion rhoddwyr organau yn cael eu rhoi i ganolfannau trawsblannu a sicrhau bod timau meddygol nid unigolyn yn gwneud penderfyniadau i dderbyn organau.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ian Hughes wedi dweud nad oedd ei deulu yn ymwybodol o'r risg

Dywedodd tad Darren Hughes, Ian, ei fod yn falch bod y crwner wedi gwneud yr argymhellion, a'i fod yn "gobeithio y bydd yr argymhellion yn cael eu hystyried gan y bwrdd iechyd a'r gwasanaethau trawsblannu i sicrhau na all hyn ddigwydd eto".

Dywedodd gwraig Robert Stuart, Judith, y dylai teuluoedd a chleifion gael mwy o wybodaeth er mwyn gallu gwneud penderfyniadau am drawsblaniadau.

"Rydyn ni eisiau dangos bod gan bob claf sy'n aros am organau ar y rhestr drawsblannu yr hawl i wrthod organ os ydyn nhw'n poeni am y peryglon."

Gweithredu argymhellion

Dywedodd Cyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro bod y bwrdd yn cefnogi galwad y teuluoedd i ddysgu o'r digwyddiad, ac yn ceisio sicrhau bod hynny yn digwydd.

"Mae'r argymhellion o'r ymchwiliad annibynnol ac adroddiad y crwner wedi eu gweithredu gan y bwrdd iechyd. Rydyn ni'n parhau i wneud pob dim y gallwn ni i rannu'r canfyddiadau yma a dysgu o'r digwyddiad.

"Rydyn ni'n falch bod y cwest wedi helpu i roi atebion i rai o gwestiynau'r teuluoedd ac hoffwn gynnig ein cydymdeimlad unwaith eto."