Atgofion BBC Bangor yn 80 // BBC Bangor Memories at 80

  • Cyhoeddwyd
ITMA
Disgrifiad o’r llun,
Wedi i BBC Bangor agor yn 1935, symudodd y BBC ei adran adloniant ysgafn yno yn 1940 i osgoi bomiau'r Ail Ryfel Byd gan ddarlledu un o sioeau mwyaf poblogaidd y cyfnod, ITMA (It's That Man Again), o Fangor // After BBC Bangor opened in 1935 the hugely successful ITMA (It's That Man Again) was broadcast from the city between 1940 and 1943 when the BBC moved its Variety Department to north Wales to avoid the bombing during the Second World War
ITMA
Disgrifiad o’r llun,
Tommy Handley - yma ar y dde gyda Dina Galvani (Signor So-So) - oedd seren fawr ITMA a gâi ei ddarlledu o Neuadd y Penrhyn // Tommy Handley - here on the right with Dino Galvani (Signor So-So) - was the big star of ITMA which was broadcast from Penrhyn Hall
Disgrifiad o’r llun,
Pennaeth y BBC ym Mangor wedi iddo agor yn 1935 oedd y cynhyrchydd radio dylanwadol, Sam Jones // Sam Jones was the influential radio producer appointed head of BBC Bangor after it opened in 1935
Disgrifiad o’r llun,
Arthur Askey oedd un arall o'r sêr mawr i ddod i Fangor yn ystod y rhyfel // Bangor also welcomed Arthur Askey during the war, another huge star of the 1940s
Disgrifiad o’r llun,
Daeth tafarn y Vaults ym Mangor Uchaf yn ail gartref i sêr radio'r BBC // The big radio stars of the 1940s socialised at The Vaults in Upper Bangor
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y diweddar Meredydd Evans (ail o'r chwith) a Thriawd y Coleg ymysg y doniau ifanc gafodd eu meithrin gan Sam Jones ar raglen y Noson Lawen // Sam Jones gave a platform to young local talent, such as the late Meredydd Evans, second from left, here with the trio, Triawd y Coleg
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y gyfres 'Camgymeriadau', gyda'r digrifwr o Fôn, Charles Williams (yn eistedd yma yn 1952), wedi ei ysbrydoli gan ITMA '/ The cast of this Welsh-language series in 1952 featured a young Charles Williams (seated), a well-known comedian and actor who later appeared in Pobol y Cwm
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Myfanwy Howell ei phenodi yn gynorthwy-ydd rhaglenni ym Mangor. Yn nes ymlaen roedd yn gyflwynydd teledu // Programme Assistant to Sam Jones, Myfanwy Howell, later presented on television
Disgrifiad o’r llun,
Un arall oedd yn darlledu ei raglenni o Fangor yn 1940-43, y tenor Gwyddelig Cavan O' Connor // Irish tenor Cavan O'Connor also broadcast his programmes from Bangor between 1940-43
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y gantores Kay Cavendish yn byw yn Llanfairfechan yn ystod cyfnod yr Adran Adloniant ym Mangor // Singer Kay Cavendish lived in Llanfairfechan during the Variety Department's three years in Bangor
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd organ ei chludo i Fangor ar gyfer rhaglenni Sandy MacPherson, organydd theatr swyddogol y BBC yn ystod y rhyfel // A pipe-organ was installed at Bangor for Sandy MacPherson, a war-time broadcaster who was the BBC's official theatre organist
Disgrifiad o’r llun,
Staff y BBC yn cael te yn yr ardd ym Mangor gydag Wythawd Merched Eryri, 1942 // BBC staff having tea on the lawn with the Eryri Women's Octet 1942
Disgrifiad o’r llun,
Côr Refiw y BBC ym Mangor yn 1942 // BBC Revue Chorus at Bangor in 1942
Disgrifiad o’r llun,
Paned i Tommy Hadley gan Mrs Mopp (Dorothy Summers) yn ITMA, 1942 // "I've brought this for you, sir!" Mrs Mopp (Dorothy Summers) brings a cup of tea to Tommy Handley in ITMA, 1942
Disgrifiad o’r llun,
Evelyn Williams oedd yn gyfrifol am Awr y Plant o Fangor // BBC Evelyn Williams was responsible for Children's Hour at Bangor
Disgrifiad o’r llun,
Un arall o sêr y dydd ddaeth i Fangor dros y rhyfel oedd Charlie Chester // Charlie Chester was another big star who lived in Bangor during the war years
Disgrifiad o’r llun,
Gwen Morris, Jean Hayward a Gwen Potter, aelodau o Warchodlu Tân Gwirfoddol Merched y BBC, yn dangos sut i ymladd tân, 1942 // Members of the BBC Womens Volunteer Fire Guard, Gwen Morris, Jean Hayward and Gwen Potter, give a demonstration of fire fighting at the headquarters of the Variety Department in Bangor
Disgrifiad o’r llun,
Dyfnallt Morgan - cynhyrchydd rhaglenni cyffredinol ym Mangor // Dyfnallt Morgan, general programmes producer at Bangor
Disgrifiad o’r llun,
Adeilad y BBC ym Mangor yn ystod yr Ail Ryfel Byd // BBC headquarters at Bangor during the Second World War
Disgrifiad o’r llun,
Sam Jones gyda chriw ond beth oedd yr achlysur? Os oes ganddoch chi atgofion am BBC Bangor cysylltwch â bbcbangor@bbc.co.uk // Sam Jones with a crowd of people but what was the occasion? If you have memories of BBC Bangor, please get in touch: bbcbangor@bbc.co.uk