Gwrthdrawiad arwydd ffordd yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Gwrthdrawiad Lecwydd

Mae dyn a dynes wedi eu hanafu'n ddifrifol wedi i gerbyd fod mewn gwrthdrawiad ag arwydd ffordd yn ardal Lecwydd o Gaerdydd brynhawn dydd Llun.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu galw i'r digwyddiad am 13:30, a bu'n rhaid i'r gwasanaethau brys dorri dau unigolyn allan o'r cerbyd yn dilyn y gwrthdrawiad ar lôn ddeheuol yr A4232.

Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru fod 'na arwydd mawr ar ben y car pan gyrhaeddon nhw. Mae dyn a menyw wedi cael eu cludo i'r ysbyty mewn ambiwlans er bod hofrennydd wedi cael ei alw i'r safle.

Roedd rhan o ffordd yr A4232 wedi ei chau am gyfnod, ond mae wedi ail-agor erbyn hyn.