Rhyddhau ar fechnïaeth wedi damwain A55

  • Cyhoeddwyd
A55Ffynhonnell y llun, Astrid Ensslin

Mae'r heddlu wedi rhyddhau dyn gafodd ei arestio yn dilyn gwrthdrawiad angheuol ar yr A55 ar fechnïaeth.

Bu farw Daren Phillip Longden, 37, pan fu ei gerbyd Ford Transit mewn gwrthdrawiad gyda dwy lori a char Citroen yn Llansansior ger Abergele ar 10 Mawrth.

Roedd Mr Longden, oedd o Rawdon ger Leeds, yn gweithio i gwmni UBS Building Services, ac roedd yn teithio i'r gwaith pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar ochr orllewinol y ffordd.

Wrth agor cwest i'w farwolaeth ddydd Llun, dywedodd y crwner dros Ogledd Ddwyrain a Chanolbarth Cymru, John Gittins, ei fod yn deall bod gyrrwr un lori wedi ei ryddhau ar fechnïaeth tra roedd yr heddlu'n ymchwilio.

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Daren Longden ar y ffordd i'w waith

Cwest

Dywedodd y crwner na fyddai dyddiad ar gyfer cwest llawn yn cael ei osod hyd nes byddai'r ymholiadau hynny wedi eu cwblhau.

Yn ôl patholegydd y Swyddfa Gartref, Dr Bryan Rogers, oedd wedi cynnal archwiliad post mortem ar Mr Longden, bu farw o anafiadau sylweddol i'w ben a'i frest.

Cafodd gyrrwr y fan yr oedd Mr Longden yn teithio ynddi ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd gyda mân anafiadau.

Roedd Mr Longden, oedd yn cael ei adnabod fel "Chewi", yn briod ac yn dad i un bachgen.