Llafur: Gallai Cymru golli 1,500 o blismyn dan y Torïaid

  • Cyhoeddwyd
Yvette Cooper AS
Disgrifiad o’r llun,
Mynodd Yvette Cooper AS y byddai Llafur yn ceisio cadw'r ddysgl yn wastad 'mewn modd synhwyrol'

Gallai Cymru golli 1,500 o blismyn dan gynlluniau gwariant y Ceidwadwyr ar gyfer y senedd nesa', yn ôl llefarydd Llafur ar faterion cartref.

Dywedodd Yvette Cooper y gallai hynny fod yn gyfystyr â "phob heddwas yng ngogledd Cymru".

Mae honiadau Ms Cooper yn seiliedig ar y ffaith y byddai'r Ceidwadwyr yn gwneud toriadau cyfartal ym mhob un adran sydd heb gael ei hamddiffyn rhag arbedion.

Mae'r Ceidwadwyr wedi cyhuddo Llafur o "ddychmygu rhifau".

Toriadau mewn meysydd eraill

Ar ymweliad â Bro Morgannwg - un o wyth sedd darged i Lafur yng Nghymru - dywedodd Ms Cooper y byddai llywodraeth Lafur yn y dyfodol yn cadw'r ddysgl yn wastad "mewn modd synhwyrol".

"Mae gennym lefydd eraill 'da ni wedi'u nodi ar gyfer arbedion: cael gwared ar gymhorthdal yr heddlu ar gyfer trwyddedau gynnau; cael gwared ar Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd ac yn y blaen," meddai.

Pan ofynnwyd iddi a fyddai swyddi plismyn rheng flaen yn ddiogel yng Nghymru petai Llafur mewn grym ar ôl yr etholiad ym mis Mai, dywedodd:

"Rydym eisoes wedi cyflwyno cynigion ar gyfer y flwyddyn nesa' i sicrhau nad oes yn rhaid i'r heddlu golli'r dros 1,000 o swyddi sydd dan fygythiad dan gynlluniau Theresa May [Ysgrifennydd Cartref] ac rydym wedi clustnodi ffyrdd o wneud arbedion ar gyfer hynny."

'Codi bwganod'

Ond dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr: "Mae Llafur yn dychmygu rhifau ac yn codi bwganod ac mae arbenigwyr eisoes wedi wfftio'r honiadau.

"Rydyn ni wedi clywed hyn i gyd gan Lafur o'r blaen pan ddywedon nhw y byddai troseddu'n cynyddu cyn yr etholiad diwetha'.

"Ond yn wir, rydyn ni wedi helpu'r heddlu i wneud mwy gyda llai ac mae torcyfraith i lawr dros un rhan o bump dan y llywodraeth hon.

"Y gwir beryg i wasanaethau cyhoeddus yw Ed Miliband fel prif weinidog, gyda chefnogaeth Alex Salmond a'r SNP, gyda dim cynllun ar gyfer yr economi."