Dedfrydu ewythr Ashley Talbot wedi damwain bws mini

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd Stokes yn euog o dwyll yn Llys Ynadon Pen-y-bont ar Ogwr yn gynharach yn y mis

Mae ewythr bachgen fu farw mewn damwain bws mini yn ei ysgol wedi cael gorchymyn cymunedol ar ôl dechrau casgliad arian ffug ar ran ei nai.

Roedd Neil Daniel Stokes, 42 oed o Borthcawl, wedi dweud ei fod yn casglu arian ar ran teulu Ashley Talbot, oedd yn 15 oed pan fu farw ar ôl damwain yn Ysgol Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd y bachgen ei daro gan fws mini oedd yn cael ei yrru gan un o athrawon yr ysgol ar 10 Rhagfyr y llynedd.

Cafwyd Stokes yn euog o dwyll yn Llys Ynadon Pen-y-bont ar Ogwr yn gynharach yn y mis.

£75

Yn dilyn y ddamwain, roedd Stokes wedi bod i nifer o dai ym Mhorthcawl yn dweud ei fod yn casglu arian i deulu Ashley, ond yn hytrach na phasio'r £75 gafodd ei gasglu ymlaen iddyn nhw, cadwodd yr arian.

Mam Stokes ddywedodd wrth yr heddlu am y mater, ar ôl iddi glywed bod rhywun yn casglu arian heb ganiatâd y teulu. Dim ond yn hwyrach wnaeth hi sylweddoli mai ei mab oedd yn gyfrifol.

Ffynhonnell y llun, Facebook
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Ashley Talbot ar ôl cael ei daro gan fws mini ar 10 Rhagfyr y llynedd

Clywodd y llys bod Stokes wedi cyfaddef i'r heddlu ei fod wedi defnyddio'r arian i dalu dyled cyffuriau, ond ei fod wedi tynnu'r datganiad yn ôl.

Yn hwyrach, rhoddodd Stokes y £75 i'w chwaer, mam Ashley, a chafodd ei wario ar flodau i'r angladd.

Dywedodd Cadeirydd yr Ynadon, Jane Thorpe, ei bod yn cydymdeimlo â'r teulu ar ôl eu colled. Cafodd Stokes ddedfryd o orchymyn cymunedol a bydd rhaid iddo dalu £310 mewn costau.