Dechrau adeiladu canolfan ddosbarthu Aldi yng Ngwynllŵg

  • Cyhoeddwyd
Aldi
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i'r ganolfan newydd agor yn chwarter cyntaf 2017

Gall cynllun i godi canolfan ddosbarthu i arfarchnadoedd yng Nghaerdydd arwain at agor hyd at ddeg archfarchnad newydd yng Nghymru a chreu 500 o swyddi eraill, yn ôl cwmni Aldi.

Dywed Aldi y bydd y safle yng Ngwynllŵg, sydd wedi derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru, yn creu dros 400 o swyddi.

Fe fydd y ganolfan newydd yn cyflenwi siopau yn ne Cymru a de-orllewin Lloegr.

Mae'r buddsoddiad o £59.5 miliwn yn cynnwys cymorth gan Lywodraeth Cymru, ar ffurf cyllid busnes o £4.5 miliwn.

Bydd arian Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i baratoi'r tir ar gyfer y datblygiad.

Mae'r gwaith adeiladu ar y safle 40,000 metr sgwâr ym Mharc Busnes Capital, Gwynllŵg, bellach wedi dechrau.

Pan fydd wedi'i gwblhau bydd yr adeilad yn cynnwys 300 metr sgwâr o swyddfeydd dros ddau lawr, maes parcio i 250 o geir, mannau llwytho, porthdy a ffyrdd mynediad.

Mae disgwyl y bydd y ganolfan wedi'i chwblhau erbyn chwarter cyntaf 2017.