Cyllideb 2015: Galw ar Osborne i ymrwymo cyllid i Gymru

  • Cyhoeddwyd
George Osborne
Disgrifiad o’r llun,
Mae George Osborne wedi addo na fydd "gimics" yn ei gyllideb olaf cyn yr etholiad cyffredinol.

Dylai'r Canghellor George Osborne wneud yr un ymrwymiad ar gyfer cyllid i Gymru fel ei gydweithiwr yn y Trysorlys, Danny Alexander, medd Gweinidog Cyllid y Cynulliad, Jane Hutt.

Mae'r gweinidog wedi ysgrifennu at Mr Osborne cyn iddo gyhoeddi'r gyllideb ddydd Mercher yn gofyn iddo egluro ei safbwynt ar y mater.

Yn y cyfamser mae dyfalu y gallai Mr Osborne gynnwys datganiad yn ei Gyllideb am godi lagwn enfawr ym Mae Abertawe.

Yn ei llythyr mae Ms Hutt yn datgan fod Prif Ysgrifennydd y Trysorlys, Mr Alexander eisoes wedi galw adolygiad o sut mae llywodraeth Cymru yn cael ei ariannu.

Roedd hyn, meddai, yn dilyn addewid lleiafswm ariannu gan David Cameron a Nick Clegg.

Bydd Mr Osborne yn cyhoeddi'r gyllideb olaf cyn yr etholiad cyffredinol am tua 12:30.

Yn y cyfamser mae dyfalu cynyddol y bydd y Canghellor yn datgelu cam ymlaen sylweddol yn y cynlluniau am lagŵn newydd ym Mae Abertawe yn ystod araith y gyllideb.

Mae Tidal Lagoon Power yn aros i glywed os caiff eu cynllun ar gyfer lagŵn y sêl bendith yr Arolygiaeth Gynllunio.

Petai caniatâd yn cael ei roi fe fyddai'r lagŵn hwnnw yn costio £1bn ac yn cynhyrchu digon o ynni i gyflenwi 155,000 o gartrefi am 120 o flynyddoedd meddai'r cwmni.

Mae dyfalu y bydd Mr Osborne yn cyhoeddi y bydd y cwmni yn cael cynnig i drafod y posibiliadau am wahanol gymorthdaliadau ar gyfer y prosiect.