Llai yn ddi-waith yng Nghymu

Cyhoeddwyd

Mae diweithdra wedi gostwng yng Nghymru a ledled y DU.

6.2% yw cyfradd diweithdra yn Nghymru, o'i gymharu â 5.7% yn y DU.

Yn ôl ffigyrau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol, roedd 92,000 o bobl heb waith yng Nghymru rhwng Tachwedd a Ionawr - gostyngiad o 13,000 ers y chwarter cyn hynny.

Mae nifer y bobl â swyddi wedi cynyddu 24,000 o'i gymharu ag Awst-Hydref, ond mae'r ffigwr yn parhau i fod 16,000 yn is na'r ffigwr flwyddyn cyn hynny.