BBC Cymru Fyw

Cymraes yn brifweithredwraig newydd elusen Macmillan

Published

Mae elusen Cymorth Canser Macmillan wedi penodi Cymraes fel eu prif weithredwraig newydd.

Nid yn unig fod Lynda Thomas, sy'n wreiddiol o Borthcawl yn brif weithredwr cyntaf erioed o Gymru ar yr elusen, ond hi yw'r ddynes gyntaf erioed i ymgymryd â'r swydd.

Fe dderbyniodd ei haddysg yn Ysgol Llanhari, ac mae hi bellach yn byw yn Llundain.

Mae 'na dros 130,000 o bobl yn byw gyda chanser yng Nghymru, ac erbyn 2030 mae disgwyl i'r nifer hynny ddyblu i chwarter miliwn.

Dechreuodd Lynda ei gyrfa yn gweithio i elusen Macmillan yn 2001 fel pennaeth adran y wasg, cyn cael ei dyrchafu i fod yn aelod o'r bwrdd fel Cyfarwyddwr Materion Allanol yn 2007.

Codi arian

Yn Awst 2011 daeth yn Gyfarwyddwr Codi Arian, lle bu'n ei arwain y tîm codi arian, sydd wedi cynyddu incwm yr elusen o fwy na thraean yn y tair blynedd diwethaf.

Dywedodd Lynda: "Ar ôl gweithio ym Macmillan am bron i 14 mlynedd rwy'n gwybod yn iawn am y gwahaniaeth enfawr yr ydym yn ei wneud i fywydau pobl sydd wedi'u heffeithio gan ganser, felly rwyf yn teimlo ei bod yn anrhydedd gwirioneddol i fod yn Brif Swyddog Gweithredol newydd Macmillan.

"Gyda nifer y bobl sy'n cael eu heffeithio gan ganser yn disgwyl i gyrraedd pedair miliwn erbyn 2030, mae gennym her enfawr o'n blaenau ond rwy'n credu yn fwy nag erioed fod Macmillan mewn sefyllfa i ddarparu'r cymorth a'r newidiadau sydd eu hangen er mwyn sicrhau nad oes neb yn wynebu canser ar ei ben ei hun."