Pryder am addysg Gymraeg Sir Ddinbych

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Ysgol Pentrecelyn yw un o'r ysgolion sydd dan fygythiad

Fe fydd rhieni sy'n bryderus am ddyfodol addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Ddinbych yn cyfarfod aelodau'r cyngor wythnos nesaf.

Mae cangen o Rhieni Dros Addysg Gymraeg (RhAG) wedi cael ei ffurfio yn y sir mewn ymateb i newidiadau sy'n cael eu cynnig gan yr awdurdod addysg.

Un o bryderon mwyaf y grŵp yw dyfodol addysg gynradd yn ardaloedd Llanfair Dyffryn Clwyd a Phentrecelyn, yn dilyn yr awgrym bod y ddwy ysgol yn cau ac ysgol fwy i'r holl ardal yn cael ei hagor.

Mae Ysgol Pentrecelyn ar hyn o bryd yn cael ei dynodi fel ysgol gyfrwng Gymraeg categori 1 ac mae rhieni yn ofni bod yr uno, a chreu ysgol ddwyieithog, yn gwanhau'r iaith.

Pryder arall yw'r newidiadau yn narpariaeth trafnidiaeth am ddim yr ysgol, sydd i fod i ddod i ben ym mis Medi.

Yn y dyfodol, mae disgwyl y bydd disgyblion ysgolion uwchradd o ardal Nantglyn, Prion a Saron sydd yn y gorffennol wedi mynychu Ysgol Glan Clwyd yn Llanelwy - ysgol gyfrwng Gymraeg - yn dewis mynychu ysgol ddwyieithog Brynhyfryd yn Rhuthun, er mwyn osgoi gorfod talu am gludiant i Glan Clwyd.

'Cyfartaledd i'r Gymraeg'

Mae Elfed Williams, llefarydd RhAG yn dweud fod y cynllun wedi ei lunio yn rhy syml, "drwy edrych ar fap yn unig."

"Efallai ei fod ychydig yn nes at Ruthun o'r pentrefi yna ond dyw rhai o'r ffyrdd cefn ddim yn addas ar gyfer bysiau," meddai.

"Dyw'r cyngor sir ddim yn gwerthfawrogi cymaint o wahaniaethau sydd 'na rhwng addysg Gymraeg ac addysg ddwyieithog, ac mae'n drist gweld bod polisi addysg Gymraeg sir sydd wedi rhoi rhai o arloeswyr addysg Gymraeg i ni yn gwanhau.

"Fe fydd y gangen yn gweithio i amlygu'r methiannau yna i sicrhau cyfleoedd cyfartal i'r rheiny sydd eisiau cael eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg yn Sir Ddinbych."