Bwletin ysgol: Sgiliau dringo trwy gyfrwng y Gymraeg

  • Cyhoeddwyd
Bwletin Ysgol
Disgrifiad o’r llun,
Ar ddiwrnod Bwletin Ysgol y BBC, mae tri gohebydd - Cadi, Esme a Sophie o Ysgol Dyffyn Ogwen Bethesda - wedi bod yn ymchwilio i gynllun dringo newydd

Bydd criwiau o bobl ifanc Dyffryn Ogwen a Blaenau Ffestiniog yn cael eu hyfforddi mewn sgiliau dringo, boldro a defnyddio rhaffau yn ystod y misoedd nesaf - i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Prosiect newydd Hongian sy'n gyfrifol am drefnu'r hyfforddiant, a law yn llaw a hynny, bydd gweithdai yn cael eu cynnal i greu cynnwys ar gyfer gwefan y cynllun. Fe fydd rhai o'r gweithdai yn Neuadd Dyffryn Ogwen Bethesda y mis hwn.

Dywedodd Rhys Roberts o gynllun Hongian wrth un o ohebwyr Ysgol Dyffryn Ogwen, Cadi: "Mae cynllun fel hyn yn bwysig oherwydd bod y sector ddringo yng Ngogledd Cymru ac yn enwedig Eryri yn Seisnigaidd ofnadwy a bwriad Hongian ydi trio rhoi'r Gymraeg nol mewn yn y diwydiant.

"Mae gen ti lefydd yng Nghwm Idwal er enghraifft hefo enwau llefydd y brenhinoedd Brythoneg ac mae rheiny'n cael eu hadnabod yn Saesneg. Be da ni'n trio ei neud ydi dod ag enwau felly yn eu hol a gwneud i bobl ifanc sylweddoli nad ydi o'n rhywbeth elitaidd."

Disgrifiad o’r llun,
Cadi yn holi Rhys Roberts o gynllun Hongian

Bu Cadi, Esme a Sophie - y tri gohebydd - yn y Blaenau i holi Rhys Roberts a gweld pencadlys Hongian - adeilad CellB yn y dref.

Pam 'CellB'? Roedd yr adeilad yn arfer bod yn orsaf heddlu ac yn gartref i lys ynadon Blaenau Ffestiniog ers talwm.

Mae partneriaeth Dyffryn Ogwen hefyd yn rhan o gynllun Hongian. Esboniodd Meleri Davies o'r bartneriaeth wrth Esme: "Mae Blaenau a Bethesda yn ddwy ardal chwarelyddol ac mae'r ddwy ardal hefo canran uchel o siaradwyr Cymraeg.

"Felly yn ddiwylliannol mae'r ddwy ardal yn debyg ac mi roedden ni yn gweld cyfle i hyrwyddo'r Gymraeg ymhlith pobl ifanc."

Disgrifiad o’r llun,
Esme yn cyfweld Meleri Davies o Bartneriaeth Dyffryn Ogwen

Ychwanegodd Meleri o'i swyddfa ar stryd fawr Bethesda: "Y bwriad ydi gweld pobl ifanc yn mwynhau boldro a dringo.

"Mi fyddwch chi yn cyfrannu tuag at wefan Gymraeg newydd cyffrous ac mae'n gyfle ichi gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mi fyddwch chi hefyd yn cyfrannu tuag at enwi'r dringfeydd a rhoi enwau Cymraeg arnyn nhw."

Mae'r cynllun wedi cael croeso hefyd ymhlith disgyblion ac aelodau'r clwb dringo yn Ysgol Dyffryn Ogwen.

Fe gafodd Sophie ymateb Bess - un o aelodau'r clwb. Roedd hi o'r farn y byddai Hongian yn annog mwy o bobl ifanc i ddringo

"Mae'n syniad da achos mi fydd yn gyfle i chi ffeindio allan be da chi'n galli ei neud o ran gwahanol ddringfeydd. Mae'n hwyl hefyd i gyfarfod pobl eraill a dringo hefo nhw," meddai.

Mae adroddiad gohebwyr Ysgol Dyffryn Ogwen, Cadi, Esme a Sophie i'w glywed ar raglen y Post Prynhawn ar BBC Radio Cymru rhwng 17:00 a 18:00 ddydd Iau.

Disgrifiad o’r llun,
Sophie yn cael barn Bess un o ddisgyblion Ysgol Dyffyn Ogwen Bethesda