Heddweision cefn gwlad yn 'hanfodol'

  • Cyhoeddwyd
Heddlu

Mae heddweision lleol gyda gwybodaeth leol yn hanfodol er mwyn gwneud i drigolion cefn gwlad deimlo'n ddiogel, yn ôl canlyniadau arolwg newydd ar ran Heddlu Dyfed Powys.

Daeth ymchwil gan arbennigwyr academaidd i'r casgliad bod cymunedau eisiau cysylltiadau cymunedol cryfach gyda'r heddlu.

Cafodd y gwaith ymchwil, o'r enw Rural Connect, ei ariannu gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddau Dyfed Powys, Christopher Salmon.

Dywedodd Mr Salmon bod y penderfyniad i ddod a chynllun diogelwch am ddim i gartrefi cefn gwlad wedi bod yn gamgymeriad.

"Mae plismona lleol yn hanfodol," meddai.

"Rwyf am i heddweision adnabod a chael eu hadnabod yn eu cymunedau. Fel hyn byddwn yn adeiladu ymddiriedaeth a hyder."

'Hen wersi'

Ychwanegodd: "Mae'r gwaith ymchwil yn ein hatgoffa o hen wersi. Mae pobl leol yn dweud fod y pethau bychain yn bwysig.

"Mae'n rhaid i ni fynd i'r afael a throsedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sydd ddim yn cyrraedd y penawdau, ond mae'n gwneud bywyd yn anodd i'r bobl hyn.

"Mae'n rhaid i uwch swyddogion hybu'r ymdrechion sydd eu hangen i adeiladu perthynas ar lawr gwlad; ac mae rhaid iddyn nhw roi'r grymoedd i swyddogion lleol i wneud penderfyniadau."

Fe fydd Mr Salmon hefyd yn edrych ar ddulliau o wella'r ffordd y gall heddweision deithio yng nghefn gwlad yn cynnwys y defnydd o fopeds a beiciau, ynghŷd â lansio ymgyrch i hybu heddweision a'r cyhoedd i gyfathrebu'n amlach.

Disgrifiad o’r llun,
Christopher Salmon, Comisiynydd Heddlu a Throseddau Dyfed Powys