Gwella ffordd beryglus Dolgellau

  • Cyhoeddwyd
Y gyffordd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd deiseb ei harwyddo gan 800 o bobl oedd yn pryderu am ddiogelwch ar ddarn o'r ffordd yn Nolgellau

Mae ymgyrchwyr sydd wedi bod yn galw am welliannau diogelwch i ffordd osgoi'r A470 yn Nolgellau yn dathlu ar ôl clywed y bydd dwy gylchfan newydd yn cael eu hadeiladu ar gyffordd Tywyn a'r Bala.

Roedd goleuadau traffig wedi eu gosod yno yn dilyn newid y drefn o groesi'r ffordd, ond bu nifer o ddamweiniau difrifol ar y ddwy gyffordd, ac fe lofnododd 800 o bobl ddeiseb yn galw ar yr awdurdodau i wneud y cyffyrdd yn fwy diogel.

Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart wedi cadarnhau mewn llythyr y bydd dwy gylchfan newydd yn cael eu hadeiladu ac mae'r newyddion wedi cael ei groesawu yn lleol.

Dywedodd Delwyn Evans, maer Dolgellau: "Yn yn ddwy flynedd ddiwethaf maen nhw wedi newid y ffordd o ffordd ddeuol i un ffordd beryg iawn - ac mae 'na ddamweiniau mawr a phobl wedi cael eu lladd yma."

Llythyr y Gweinidog

Ychwanegodd: "Da ni wedi cael llythyr gan Edwina Hart i ddweud y bydd dwy gylchfan - un ar ochr y Bala ac un ar ochr Tywyn - ac fe fydd y gwaith yn dechrau ar ddechrau'r flwyddyn nesaf ac fe fydd na ddwy gylchfan erbyn dechrau 2017.

"Fe fydd pawb yn hapus achos mae gyrwyr yn deall sut i fynd rownd cylchfan. Doedden nhw ddim yn deall y fformat oedd y ffordd cynt.

"Mae Edwina Hart wedi gwrando a da ni'n mynd i gael y ddwy gylchfan. Newyddion da i Ddolgellau a newyddion da i bawb sy'n trafeilio drwy Ddolgellau."

Dywedodd y cynghorydd Dyfrig Siencyn, sy'n cynrychioli Dolgellau ar Gyngor Gwynedd: "Da ni'n falch iawn o'r cyhoeddiad diweddaraf. Maen nhw'n gyffyrdd anodd eu tramwyo a dweud y gwir ac mae wedi bod yn bryder mawr i'r cylch ers blynyddoedd lawer.

"Mae 'na waith archwilio a pharatoi i'w wneud, ond dyna fo, mae'n rhaid derbyn hynny mae'n siwr."