Miliband: Gwasanaethau 'ar eu gliniau' wedi'r gyllideb

  • Cyhoeddwyd
Ed Miliband

Bydd gwasanaethau cyhoeddus "ar eu gliniau" o ganlyniad i'r gyllideb ddiweddaraf, yn ôl arweinydd y blaid Lafur, Ed Miliband.

Yn siarad mewn digwyddiad yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd, dywedodd Mr Miliband y byddai toriadau o raddfa y mae'r canghellor George Osborne yn eu cynnig, ddim ond yn bosib drwy wneud toriadau sylweddol i'r Gwasanaeth Iechyd.

Mae Llafur wedi dweud na fyddan nhw'n gwneud tro pedol ar y mesurau newydd gafodd eu cynnwys yn y gyllideb, ond mae'r blaid yn honni y byddai cynllun y Ceidwadwyr yn golygu bod gwariant cyhoeddus ar yr un lefel a'r 1930au.

Dywedodd Mr Miliband y byddai toriadau Mr Osborne yn cael effaith "drychinebus" ar gyllideb Llywodraeth Cymru gan drysorlys y DU.

'Synnwyr cyffredin'

Yn ôl Mr Miliband, byddai safonau byw yn mynd yn is "am bum mlynedd arall" petai'r Ceidwadwyr yn gweithredu eu cynllun.

Byddai Llafur, meddai Mr Miliband, yn lleihau gwariant gyda "synnwyr cyffredin" ond yn amddiffyn iechyd ac addysg.

Gan ganmol cynllun Twf Swyddi Cymru y llywodraeth Lafur yma, dywedodd Mr Miliband y byddai'n defnyddio'r syniad i'w lywodraeth ei hun.

Ychwanegodd bod Cymru yn "ffodus" i fod â llywodraeth Lafur yma, ond bod angen gweithio "mewn partneriaeth" i gyflawni popeth yr oedden nhw eisiau ei gyflawni.

Mae'r etholiad yn "ddewis unwaith mewn oes" meddai, rhwng llywodraeth Geidwadol sy'n cael ei yrru gan "ideoleg" a chynllun Llafur sydd â "mwy o falans".

Roedd gan Mr Miliband rybudd i'r rheiny sy'n meddwl am bleidleisio dros Blaid Cymru, gan ddweud y byddai'n gallu arwain at fuddugoliaeth i'r Ceidwadwyr "drwy'r drws cefn".

Ychwanegodd ei fod wedi diystyrru clymblaid gyda'r SNP oherwydd bod gwrthwynebwyr wedi "creu celwydd" y byddai gweinidogion SNP o fewn ei gabinet, a hynny er mwyn osgoi dadl ar faterion yr etholiad.