Gwalch y Pysgod yn dychwelyd i Laslyn

Cyhoeddwyd
Gweilch y Pysgod
Disgrifiad o’r llun,
Y gwalch benywaidd wedi dychwelyd i Aberglaslyn fore Iau

Mae cadwraethwyr o Fywyd Gwyllt Glaslyn wedi cyhoeddi fod y gwalch benywaidd wedi cyrraedd yn ôl yn ei nyth am 08:00 fore Iau.

Dyma'r dyddiad cynharaf iddi gyrraedd ers iddi ddechrau bridio yn y nyth yn 2004 - a thri diwrnod yn gynharach na chyrhaeddodd hi'r llynedd.

Dywedodd llefarydd ar ran y gymdeithas: "Rydym y dal i gredu ei bod yn anhygoel, bod y daith hon, a ddechreuodd yng Ngorllewin Affrica, yn dod â hi yn ôl i'r union le yng Nghymru bob blwyddyn.

"Mae ein tîm yn awr yn cadw llygaid barcud wrth ddisgwyl gweld y gwalch gwrywaidd yn dychwelyd.

Y llynedd, cyrhaeddodd y gwalch gwrywaidd yn ôl ar 20 Mawrth, ac mae'r arbenigwyr yn dweud mai dim ond yr ail dro yw eleni i'r fenyw ddychwelyd cyn y gwryw - yr unig dro arall i hynny ddigwydd oedd yn 2006.

Pâr Glaslyn oedd y cyntaf i ddychwelyd i Gymru yn 2014, ac am nifer o flynyddoedd dyma'r unig bâr o weilch oedd yn magu yng Nghymru, ond y llynedd fe lwyddodd pedwar pâr i fagu cyfanswm o ddeg cyw o nythod Cymreig.

O ddydd Sul 29 Mawrth, fe fydd canolfan ymwelwyr ym Mhont Croesor ger Porthmadog ar agor i'r cyhoedd bob dydd rhwng 10:00 a 17:00, lle bydd tîm wrth law i helpu ac i ateb cwestiynau.

Fe fydd delweddau byw o nythod gweilch y pysgod yn cael eu dangos hefyd.

Fe fydd cyfweliad â Dylan Evans, Rheolwr Prosiect y Gweilch ar raglen y Post Prynhawn ar BBC Radio Cymru brynhawn Gwener.

Disgrifiad o’r llun,
Nyth y gweilch