Dim diffyg dychymyg

Fore Gwener 20 Mawrth am tua 09:30 roedd nifer o bobl mas yn edrych tuag at yr awyr neu'n dal blychau esgidiau yn ceisio profi'r diffyg cyntaf ar y haul ers 16 mlynedd.

Image caption Aled Scourfield, gohebydd y BBC yn y Gorllewin yn defnyddio'i offer mewn ffordd adeiladol heddiw
Image caption Disgyblion Ysgol Bro Gwaun yn dangos y gwahanol ffyrdd o wylio'r diffyg
Image caption Diolch byth fod to'r orsaf drenau ym Mhort Talbot mor frwnt!
Image copyright Iestyn Hughes
Image caption Mae'r pobl hyn tu fas i Brifysgol Aberystwyth yn 'gwbod eu stwff!'
Image copyright Charlotte Dubenskij
Image caption Llun Charlotte Dubenskij o'r diffyg yn dechrau yn Aberhonddu
Image caption Dwy fyfyrwraig o Brifysgol Caerdydd yn cymryd persbecif newydd ar y broblem o sut i wylio'r diffyg, gyda masgiau weldio
Image caption Garry Owen, cyflwynydd Taro'r Post ar Radio Cymru yn dilyn esiampl yr uchod
Image caption Yr olygfa o'r diffyg wnaeth y mwyafrif ohonon ni ei mwynhau