Gwasanaethau trenau newydd i'r canolbarth

Cyhoeddwyd

Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart wedi cyhoeddi manylion trenau newydd fydd yn teithio bob awr rhwng Aberystwyth a'r Amwythig a gwasanaethau ychwanegol ar reilffordd Calon Cymru.

Mae amserau'r gwasanaethau wedi'u cyhoeddi ar amserlen Trenau Arriva Cymru ac yn dechrau ar 17 Mai.

Fe fydd pedwar gwasanaeth newydd rhwng Aberystwyth a'r Amwythig yn yr wythnos, yn gadael Aberystwyth am 06.30, 08.30, 12.30 ac 18.30.

Bydd dau wasanaeth newydd ar ddydd Sul hefyd, yn gadael Aberystwyth am 10.30 ac 14.33.

Ar Lein Calon Cymru, fe fydd teithiau penwythnos ychwanegol rhwng Llanymddyfri ac Abertawe, a rhwng Llandrindod a Crewe.

Dywedodd Llywodraeth Cymru, sy'n ariannu'r cynllun, y byddai'r gwasanaethau newydd yn creu 20 o swyddi.

'Gwasanaeth hanfodol'

Dywedodd Ms Hart: "Mae'r gwariant hwn yn dangos ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus, sy'n hanfodol i lawer o bobl, gan gynnwys aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas, fel bod modd iddyn nhw gael swyddi a gwasanaethau.

"Dangosodd arolwg Fforwm Calon Cymru bod manteision clir i gymudwyr, busnesau lleol, twristiaid a myfyrwyr prifysgol o gael gwasanaethau newydd a gwell."

Mae'r Cynghorydd Mansel Williams, Cadeirydd Pwyllgor Cyswllt Rheilffordd Aberystwyth-Amwythig a Fforwm Lein Calon Cymru, wedi bod yn ymgyrchu am ddwy flynedd i gael gwasanaethau ychwanegol.

"Mae'r gwasanaethau newydd hyn yn newyddion rhagorol i bobl y canolbarth," meddai.

"Mae'r ddwy lein yn darparu gwasanaeth hanfodol i bobl leol, cymudwyr, ymwelwyr a myfyrwyr. Rwy'n siŵr y byddan nhw'n dipyn o hwb i'r economi leol ac economi'r canolbarth."