'Perygl colli cenhedlaeth o ffermwyr' medd cymdeithas

Cyhoeddwyd

Mae perygl y gall Gymru golli cenhedlaeth o ffermwyr os nad yw'r llywodraeth yn ei gwneud hi'n haws i bobl ymuno â'r diwydiant, yn ôl y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad (CLA).

Fe wnaeth adolygiad diweddar gan Malcolm Thomas, 'Denu Cenhedlaeth Newydd o Ffermwyr', wneud nifer o argymhellion er mwyn ceisio ei gwneud yn haws i ddenu pobl i'r diwydiant.

Ond dywedodd cyfarwyddwr polisi CLA Cymru, Karen Anthony, wrth raglen Sunday Politics Wales bod "angen cymryd mwy o gamau i weithredu'r argymhellion".

Mae'r CLA yn awyddus i'r llywodraeth hybu 'ffermio cyfran' - lle mae ffermwyr yn mynd i fentrau gyda'i gilydd cyn rhannu'r elw.

Cred y CLA y bydd hyn yn ei gneud yn haws i bobl ifanc ymuno â'r diwydiant.

Dywedodd Ms Anthony :"Byddwn yn colli cenhedlaeth o bobl ifanc medrus sydd hefo'r egni i ddatblygu'r diwydiant os nad yw camau yn cael eu cymryd."

'Creu cyfleoedd'

Dywedodd AC Ceidwadol Gogledd Cymru, Antoinette Sandbach er bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn argymhellion adroddiad Thomas "dydyn nhw heb gymryd camau i gyd-fynd gyda'r argymhellion yna".

Yn ôl y Dirprwy Weinidog dros Amaeth a Bwyd, Rebecca Evans AC, mae'r llywodraeth yn "gweithio'n agos gyda'r diwydiant i chwilio am gyfleoedd i'w gwneud hi'n haws i bobl i ymuno â'r diwydiant".

"Gall Llywodraeth Cymru ond cynnig fframwaith; mae symudedd yn ddibynnol ar y diwydiant ei hun yn adnabod bod angen creu'r cyfleoedd yn y lle cyntaf er mwyn goroesi, a chadw'r diwydiant yn gynaliadwy i'r genhedlaeth nesaf," meddai.

Bydd Sunday Politics Wales ar BBC1 am 11:00 ddydd Sul, 22 Mawrth.