Damwain farwol: Apêl am dystion

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddyn farw ar ôl bod mewn gwrthdrawiad gyda char ar ffordd osgoi'r Felinheli yng Ngwynedd.

Roedd Dafydd Tudur, 27 oed, yn gyfreithiwr ym Mangor ac yn wreiddiol o Forfa Nefyn.

Cafodd yr heddlu eu galw am 03:21 ddydd Sul ac maen nhw'n apelio am dystion.

Dywedodd llefarydd: "Bu farw'r cerddwr yn y fan a'r lle ac aed â thri o bobl oedd yn teithio yn y car i Ysbyty Gwynedd gyda man anafiadau.

"Rydym yn apelio ar unrhyw un a welodd person yn cerdded ar hyd yr A487 cyn y gwrthdrawiad i gysyllltu â ni."

Cafodd y ffordd ei chau wedi'r ddamwain gan ailagor tua 10:00.