Yr heddlu yn ymchwilio i honiadau o gam-drin hanesyddol

  • Cyhoeddwyd
Leo Abse
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Leo Abse yn 2008

Mae ymchwiliad gan yr heddlu i achosion hanesyddol o gam-drin plant wedi clywed honiadau yn ymwneud â dau cyn aelod seneddol o Gymru sydd bellach wedi marw.

Mae'r BBC yn deall bod Heddlu De Cymru wedi derbyn gwybodaeth am Leo Abse, cyn aelod seneddol Pont-y-pŵl, a George Thomas, cyn Lefarydd Tŷ'r Cyffredin.

Dywed Heddlu'r De eu bod wedi trosglwyddo'r wybodaeth i lu arall, er mwyn iddynt hwy gynnal ymchwiliad.

Bu farw Mr Abse, ymgyrchydd dros hawliau pobl hoyw, yn 2008, yn 91 oed.

Mae papur newydd y Sunday Times yn dweud fod honiadau newydd wedi eu hanfon i'r heddlu sy'n ymchwilio i "rwydwaith honedig" o wleidyddion.

Dywed y papur fod arolwg gan Eglwys Lloegr o gam-drin hanesyddol wedi arwain at enw Mr Abse yn cael ei anfon i'r heddlu sy'n arwain Ymgyrch Fernbridge.

Ymgyrch Fernbridge yw ymchwiliad gan Heddlu'r Met i gam-drin honedig sy'n gysylltiedig â gwleidyddion blaenllaw.

Y llynedd fe wnaeth Heddlu De Cymru gadarnhau bod ditectifs yn ymchwilio i honiadau yn erbyn Mr Thomas, yn dyddio nol i'r 1960au a'r 70au.

Roedd Is Iarll Tonypandy, pregethwr lleyg, yn Ysgrifennydd Cymru rhwng1968 a 1960, ac yn llefarydd Ty'r Cyffredin rhwng 1976 a 1983

Bu farw o ganser yn 1997, yn 88 oed.

Disgrifiad o’r llun,
George Thomas a gafodd ei wneud yn Is-iarll Tonypandy yn 1983