Ymosodiad ci: dyn yn gwadu cyhuddiadau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae dyn wedi gwadu dwy drosedd dan y Ddeddf Cŵn Peryglus, wedi i'w nain farw ar ôl i gi ymosod arni.

Mae Craig Anthony Greve, 23 oed, wedi ei gyhuddo o gadw ci tra ei fod wedi ei wahardd am oes rhag gwneud hynny, ac o fod yn berchen ci oedd yn beryglus ac allan o reolaeth.

Fe glywodd y llys fod Rhona Greve, 64 oed, ddioddef anafiadau difrifol wedi i'r ci, o'r enw Solo, ymosod arni nos Wener.

Cafodd yr heddlu eu galw i dŷ yn Crossways Road, yn Nhrelái, Caerdydd, toc ar ôl 22:00 nos Wener.

Bu farw Rhona Greve yn ddiweddarach yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Mae'r achos wedi'i drosglwyddo i Lys y Goron.

Mae dyn 17 oed gafodd ei arestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad wedi ei ryddhau ar fechnïaeth tra bod yr ymchwiliad yn parhau.