Ymchwilio i farwolaethau yn Noc Penfro

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i farwolaethau dau ddyn yn Noc Penfro.

Cafodd cyrff y dynion 40 a 36 oed eu darganfod mewn cartrefi gwahanol yn yr ardal fore Sadwrn, 21 Mawrth.

Dywedodd yr heddlu bod amgylchiadau'r marwolaethau yn debyg er i'r dynion gael eu darganfod ar wahân.

Mae'r heddlu yn aros am ganlyniadau archwiliad post mortem ac mae'r crwner wedi cael gwybod.