'Cynllun B' yn cael ei ystyried i newidiadau Glan Clwyd

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty Glan Clwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 1,500 o bobl wedi mynychu protest yn erbyn y cynlluniau yn Y Rhyl ym mis Chwefror

Mae swyddogion iechyd yn ystyried cynllun gwahanol ar ôl i blaniau gwreiddiol i roi diwedd ar wasanaethau gofal mamolaeth ymgynghorol mewn ysbyty yng ngogledd Cymru ddenu beirniadaeth.

Mae gwleidyddwyr lleol ac arbenigwyr iechyd wedi dyfeisio "Cynllun B" i gadw gwasanaethau doctoriaid yn Ysbyty Glan Clwyd.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cadarnhau ei fod yn ystyried y cynlluniau.

Dwy wythnos yn ol, mynychodd 350 o bobl gyfarfod gyda swyddogion iechyd i leisio eu pryderon.

Cafodd ei drefnu gan ACau lleol, Darren Millar ac Ann Jones, sydd bellach wedi cael cyfarfod arall gydag ymgynghorwyr a swyddogion meddygol y bwrdd iechyd i lunio cynllun diwygiedig.

Byddai cynllun gwreiddiol y bwrdd iechyd wedi gweld staff yn symud i Ysbyty Gwynedd ym Mangor ac Ysbyty Maelor Wrecsam o 6 Ebrill.

Dywedodd bod y mesur dros-dro oherwydd problemau staffio, a byddai'r gwasanaethau yn dychwelyd i Glan Clwyd o fewn 18 mis.

Ond nos Lun cadarnhaodd bod cynllun gwahanol yn cael ei ystyried.