Dewis David Gill yn is-lywydd FIFA

Cyhoeddwyd

Mae David Gill wedi'i ethol gan UEFA fel is-lywydd newydd FIFA, gan drechu Trefor Lloyd Hughes mewn etholiad yn Fienna.

Roedd Llywydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Trefor Lloyd Hughes, wedi gobeithio cael ei ddewis yn unfrydol ar gyfer y swydd, ond roedd penderfyniad David Gill, sydd wedi bod yn gyfarwyddwr gyda Manchester United, i sefyll yn ei erbyn wedi cythruddo'r gŵr o Fôn.

Dywedodd Trefor Lloyd Hughes ei fod yn credu bod Lloegr wedi mynd yn ôl ar gytundeb a wnaethpwyd yn 2011 gan y pedair cenedl ym Mhrydain, cytundeb oedd yn gwarantu cynrychiolydd o Gymru i olynu Jim Boyce o Ogledd Iwerddon.

Roedd y cytundeb wedi ei lofnodi gan gadeirydd blaenorol yr FA, David Bernstein.

Roedd y cytundeb yn dweud y dylai'r pedair gwlad gytuno ar unrhyw newidiadau i'r cytundeb.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd FA Lloegr wedi enwebu David Gill i sefyll fel is-lywydd FIFA

Trefor yn anhapus

Nid yw'n gyfrinach bod Trefor Lloyd Hughes yn anhapus â phenderfyniad FA Lloegr i enwebu David Gill fel ymgeisydd.

Dywedodd Trefor Lloyd Hughes: "Nid oes gan y cytundeb unrhyw beth i'w wneud â UEFA neu FIFA, mae rhwng y pedair cymdeithas ac mae'r pedair cymdeithas wedi ymrwymo i hynny.

"Mae llinell olaf y cytundeb yn datgan yn bendant na ellir ei newid oni bai fod yr holl gymdeithasau yn cytuno i hynny. "

Roedd Gill yn honni nad oedd y cytundeb yn dal dŵr wedi i FIFA gyflwyno newidiadau i'w cyfansoddiad.