Dynion yn cyfaddef gwrthdaro ym mhrotest Caerdydd

  • Cyhoeddwyd
Mill LaneFfynhonnell y llun, Google

Mae pedwar dyn wedi cyfaddef bod yn rhan o wrthdaro mewn protest yng nghanol Caerdydd yn erbyn y rhyfela yn Gaza.

Cafodd cadeiriau a gwydrau eu taflu wrth i 1,500 o bobl gymryd rhan yn y brotest yn erbyn ymgyrch filwrol Israel yn y dwyrain canol.

Plediodd Nicholas Carter, 31, John James Williams, 32, y ddau o Fargoed, ac Ahsan Malik, 56 o Aberdâr, yn euog i anhrefn treisgar.

Fe wnaeth Daniel Smout, 25 o Groesoswallt, gyfaddef affräe.

Dywedodd yr Erlynydd Huw Evans wrth Lys y Goron Caerdydd y byddai'n honni mai Smout ddechreuodd y digwyddiad ym mis Gorffennaf drwy daflu gwydr yn ardal Mill Lane.

Plediodd pedwar dyn arall yn ddieuog i anhrefn treisgar ac fe fydden nhw'n wynebu achos llys ym mis Mehefin.

Clywodd Smout, Carter, Malik a Williams y bydden nhw'n cael eu dedfrydu bryd hynny.

Ni roddodd nawfed dyn ble ac fe fydd yn ymddangos yn y llys ym mis Mai.