Cartref poblogaidd adar Conwy

Yr olygfa o'r awyr yn 1991 Image copyright Roger Brown
Image caption Aceri o fwd cyn adeiladu'r warchodfa - 1991

Mae yna ugain mlynedd ers i ardal 120 erw gael ei hadfer drws nesa' i ffordd ddeuol yr A55 a'i droi'n warchodfa natur arloesol.

Yn yr 1980au hwyr cafodd twnnel ei adeiladu o dan ffordd newydd o dan afon Conwy. Yna, cafodd yr holl fwd oedd ar ôl ei adael ar lethrau'r afon. Y bwriad oedd ei guddio gyda gwair, cyn mynd ati i benderfynu creu gwarchodfa.

Dwy ddegawd yn ddiweddarach mae'n un o warchodfeydd prysuraf cymdeithas warchod adar yr RSPB yng Nghymru gan ddenu bron i 80,000 o ymwelwyr y flwyddyn. Mae hefyd yn cyflogi tua 20 o staff ac yn croesawu dros 60 o wirfoddolwyr.

Image copyright Picasa
Image caption Y broses adeiladu'n dechrau - 1995
Image copyright RSPB
Image caption Yr union fan, 20 mlynedd yn ddiweddarach
Image copyright RSPB
Image caption Yr Ardd Bywyd Gwyllt yn 1993
Image copyright RSPB
Image caption Yr ardd yn 2015
Image copyright Bob Garret
Image caption Aderyn y bwn yn nofio yn y warchodfa
Image copyright Aled Williams
Image caption Rhostogion Cwtyn Du
Image copyright Brian Van Rhin
Image caption A'r olygfa heddiw