BBC Cymru Fyw

Cartref poblogaidd adar Conwy

Published
image copyrightRoger Brown
image captionAceri o fwd cyn adeiladu'r warchodfa - 1991

Mae yna ugain mlynedd ers i ardal 120 erw gael ei hadfer drws nesa' i ffordd ddeuol yr A55 a'i droi'n warchodfa natur arloesol.

Yn yr 1980au hwyr cafodd twnnel ei adeiladu o dan ffordd newydd o dan afon Conwy. Yna, cafodd yr holl fwd oedd ar ôl ei adael ar lethrau'r afon. Y bwriad oedd ei guddio gyda gwair, cyn mynd ati i benderfynu creu gwarchodfa.

Dwy ddegawd yn ddiweddarach mae'n un o warchodfeydd prysuraf cymdeithas warchod adar yr RSPB yng Nghymru gan ddenu bron i 80,000 o ymwelwyr y flwyddyn. Mae hefyd yn cyflogi tua 20 o staff ac yn croesawu dros 60 o wirfoddolwyr.

image copyrightPicasa
image captionY broses adeiladu'n dechrau - 1995
image copyrightRSPB
image captionYr union fan, 20 mlynedd yn ddiweddarach
image copyrightRSPB
image captionYr Ardd Bywyd Gwyllt yn 1993
image copyrightRSPB
image captionYr ardd yn 2015
image copyrightBob Garret
image captionAderyn y bwn yn nofio yn y warchodfa
image copyrightAled Williams
image captionRhostogion Cwtyn Du
image copyrightBrian Van Rhin
image captionA'r olygfa heddiw