Cartref poblogaidd adar Conwy

  • Cyhoeddwyd
Yr olygfa o'r awyr yn 1991Ffynhonnell y llun, Roger Brown
Disgrifiad o’r llun,
Aceri o fwd cyn adeiladu'r warchodfa - 1991

Mae yna ugain mlynedd ers i ardal 120 erw gael ei hadfer drws nesa' i ffordd ddeuol yr A55 a'i droi'n warchodfa natur arloesol.

Yn yr 1980au hwyr cafodd twnnel ei adeiladu o dan ffordd newydd o dan afon Conwy. Yna, cafodd yr holl fwd oedd ar ôl ei adael ar lethrau'r afon. Y bwriad oedd ei guddio gyda gwair, cyn mynd ati i benderfynu creu gwarchodfa.

Dwy ddegawd yn ddiweddarach mae'n un o warchodfeydd prysuraf cymdeithas warchod adar yr RSPB yng Nghymru gan ddenu bron i 80,000 o ymwelwyr y flwyddyn. Mae hefyd yn cyflogi tua 20 o staff ac yn croesawu dros 60 o wirfoddolwyr.

Ffynhonnell y llun, Picasa
Disgrifiad o’r llun,
Y broses adeiladu'n dechrau - 1995
Ffynhonnell y llun, RSPB
Disgrifiad o’r llun,
Yr union fan, 20 mlynedd yn ddiweddarach
Ffynhonnell y llun, RSPB
Disgrifiad o’r llun,
Yr Ardd Bywyd Gwyllt yn 1993
Ffynhonnell y llun, RSPB
Disgrifiad o’r llun,
Yr ardd yn 2015
Ffynhonnell y llun, Bob Garret
Disgrifiad o’r llun,
Aderyn y bwn yn nofio yn y warchodfa
Ffynhonnell y llun, Aled Williams
Disgrifiad o’r llun,
Rhostogion Cwtyn Du
Ffynhonnell y llun, Brian Van Rhin
Disgrifiad o’r llun,
A'r olygfa heddiw