Ambiwlansys: Mwy yn cyrraedd targed wyth munud

  • Cyhoeddwyd
Ambiwlans

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod ychydig dros hanner o ambiwlansys wedi cyrraedd y galwadau mwyaf brys o fewn y targed o wyth munud fis diwethaf.

Yn ôl y Gwasanaeth Ambiwlans, 51.2% o ambiwlansys lwyddodd i gyrraedd y galwadau o fewn y targed ym mis Chwefror, sy'n welliant o'r 48.5% wnaeth hynny ym mis Ionawr.

Mae'n welliant sylweddol ar y ffigyrau gwaethaf erioed gafodd eu cofnodi ym mis Rhagfyr 2014 - oedd yn 42%.

Er hynny, mae'r ffigwr ddiweddaraf dipyn yn is na'r targed o 65% sydd wedi ei osod gan Lywodraeth Cymru.

Dim ond unwaith y mae'r targed hwnnw wedi ei chyrraedd yng Nghymru mewn dwy flynedd a hanner.

Ym mis Chwefror 2015, roedd 33,145 o alwadau brys, sy'n lleihad o 10.1% ers Ionawr 2015, ond ychydig yn fwy na Chwefror 2014; 12,838 o'r rhain oedd yn alwadau Categori A - y mwyaf brys.