Llys: 'Ergyd farwol' laddodd fabi pump wythnos oed

Cyhoeddwyd

Mae llys wedi clywed bod dyn o Gwmbrân, sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei wyres bum wythnos oed, wedi rhoi ergyd farwol i gefn pen y ferch fach.

Yn Llys y Goron Casnewydd, mae Mark Jones wedi ei gyhuddo o lofruddio Amelia Jones tair blynedd yn ôl.

Dywedodd Paul Lewis ar ran yr erlyniad fod penglog Amelia Jones wedi ei dorri, a bod ganddi anafiadau i'w hymennydd.

Mae Mark Jones yn gwadu llofruddio'r ferch.

Anafiadau i'w phen

Bu farw Amelia yn 41 diwrnod oed.

Dywedodd Mr Lewis bod yr anafiadau i'w phen wedi achosi ei marwolaeth.

Clywodd y llys hefyd bod y ferch wedi dioddef anafiadau i'w choes a'i hasennau, a'i bod wedi dioddef ymosodiad treisgar ar dri achos gwahanol.

Mae'r erlyniad yn honni mai Mark Jones wnaeth achosi'r anafiadau.

Cafodd yr heddlu eu galw i gartref ym Mhontnewydd ger Cwmbrân ym mis Tachwedd 2012 gan griwiau ambiwlans.

'Stopio anadlu'

Cafodd y ferch ei chludo i Ysbyty Brenhinol Gwent ac yna Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd, lle bu farw ar brynhawn 19 Tachwedd.

Clywodd y llys bod Mr Jones wedi bod yng ngofal y ferch ar y noson pan gafodd ei chludo i'r ysbyty.

Dywedodd yr erlynydd bod Mr Jones wedi ffonio'r gwasanaethau brys gan ddweud fod y babi wedi stopio anadlu.

Pan gyrhaeddodd criwiau ambiwlans, roedd Mr Jones yn yr ystafell fyw ac roedd y ferch yn gorwedd ar y llawr.

Mae Mark Jones yn gwadu llofruddio'r ferch fach ac mae'r achos yn parhau.